EÚ nechce, aby európske banky dopadli ako Lehman Brothers

Zdroj: Flickr, CC

Komisia včera zverejnila konzultáciu, v ktorej žiada, aby mali banky vo svojich knihách viac kapitálu. Ten by mal slúžiť ako poistka pre prípad strát z riskantného obchodovania s derivátmi, ktoré by mohli viesť k podobnému krachu ako v prípade Lehman Brothers v roku 2008.

Regulátori a bankári si vtedy zrazu uvedomili, že niečo na 600-biliónovom svetovom trhu s takýmito aktívami jednoducho nefunguje správne. Zvýšenie kapitálových požiadaviek bolo jedným z prvých navrhovaných opatrení, no postupne sa na úrovni krajín G20 z diskusií vytratilo. Sektor má teraz mesiac na to, aby sa vyjadril, na čo je ochotný pristúpiť.

Mimoburzové deriváty (OTC) nie sú obchodované na burze cenných papierov. Trh je preto neprehľadný, regulátori presne nevedia kto, koľko dlží, existuje riziko straty pre nezaplatenie dohodnutej odplaty protistranou a väčšina zmlúv o predaji  OTC derivátov sa spracováva manuálne, čo vytvára priestor pre zlyhanie ľudského faktora.

Komisia už navrhla vytvorenie Centrálnych zúčtovacích stredísk (CCP), ktoré by na obchodovanie dohliadali. Dúfa, že takto sa vyhne krachom podľa vzoru Lehman Brothers, pretože obe strany majú nárok intervenovať v prípade, že náprotivok nebude môcť zaplatiť. Zvyčajne deriváty zúčtuje  klient alebo broker.

Exekutíva v konzultácii navrhuje aj využívanie pokút, aby tak donútili obchodníkov využívať zúčtovacie strediská CCP a banky držať viac kapitálu. Toto by však pre sektor znamenalo zvýšenie nákladov a zníženie výnosov.