EÚ nesplní Kjótske záväzky

 

Krátka správa

Európska environmentálna agentúra 27. októbra varovala, že krajiny EÚ-15 budú musieť zintenzívniť snahy, len tak splnia celkový cieľ zníženia emisií skleníkových plynov a splnia Kjótske záväzky.

Podľa správy „Trendy a projekcie emisií skleníkových plynov v Európe 2006“ by pokračovaním v súčasnej politike znížili krajiny EÚ-15 emisie len o 0,6% do roku 2010 – záväzok je 8% do roku 2012.

Pri pohľade na národné záväzky – podiel na celkovom záväzku Únie, ktorý si krajiny EÚ-15 rozdelili medzi sebou – sú na správnej ceste splniť sľuby iba Británia a Švédsko.

Ak by boli plne využité dodatočné nástroje, ako je kjótsky „flexibilný“ mechanizmus zalesňovania, ciele by splnili tri ďalšie krajiny (Francúzsko, Nemecko, Grécko) a tri ďalšie by ich mohli dokonca prekročiť (Fínsko, Luxembursko, Holandsko).

EEA navrhuje niektoré dodatočné opatrenia, ktoré by pomohli splniť záväzky:

  • Implementácia všetkých plánovaných politík (zníženie o 4%),
  • predpokladané využitie „flexibilných“ mechanizmov podľa Kjótskeho protokolu (dodatočné zníženie o 2,6%),
  • využitie pohlcovačov uhlíka, ako je výsadba lesov, ktoré absorbujú CO2 (dodatočné zníženie o 0,2%).

„Len implementácia všetkých existujúcich a plánovaných domácich politických opatrení a využitie kjótskych mechanizmov a uhlíkových pohlcovačov môžu znížiť emisie o 8%“, tvrdí EEA.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas začiatkom tohto týždňa vyhlásil, že podľa plánov emisií CO2, ktoré dostal od členských krajín, vypustia v období 2008-2012 o 15% viac emisií ako v 2005-2007. Očakáva sa, že Komisia koncom novembra odmietne niekoľko Národných alokačných plánov.