EÚ obetovala financovanie plynovodu Nabucco

Zdroj: TASR, AP Photo/Bela Szandelszky

Hovorca Komisie síce popiera existenciu takého dokumentu, no EurActiv získal revidovanú verziu zoznamu projektov, ktoré chce Komisia podporiť piatimi miliardami eur. Z dokumentu vyplýva, že viaceré krajiny dostanú vyššie príspevky, než boli plánované, doplatí však na to plynovod Nabucco.

Komisia pôvodne navrhla na jeho podporu 250 miliónov eur. nemali financovať stavbu ako takú, ale kryť riziká, aby bolo konzorcium schopné získať úvery od bánk za priaznivejších podmienok, než sú trhové.

V novom návrhu je suma znížená na 200 miliónov. Naproti tomu, Bulharsko a Grécko dostanú na stavbu plynového prepojenia Haskovo – Komotini 40 miliónov, namiesto 20 miliónov eur. Rozšírenie plynových zásobníkov v Českej republike bude financované 35 miliónmi, a nie 25 ako v pôvodnom návrhu.

Budovanie infraštruktúry, ktorá v 12 členských krajinách umožní reverzný tok plynu v krízových situáciách, bude podporené 75 miliónmi a nie 20. Viac získa aj Francúzsko (150 a nie 100 miliónov eur) na posilnenie siete ktorá tvorí energetickú os Afrika – Španielsko – Francúzsko. Spojenie medzi Francúzskom a Belgickom bude financované 200 miliónmi eur a nie 100 miliónmi.

Boli pridané aj nové projekty: prepojenie medzi Maďarskom a Chorvátskom, Rumunskom a Bulharskom, i Slovenskom a Poľskom, ktoré sme presadzovali, no do prvého návrhu sa nedostalo. Na každé z nich je určených 20 miliónov eur. Plynovod GALSI medzi Alžírskom a Taliansko dostane 100 miliónov eur.

Infraštruktúra pre plyn tak získa celkovo 1,360 miliardy eur, namiesto pôvodne navrhovanej 1,025 miliardy. Desať miliónov k dobru získavajú prepojenia elektrických sietí, keďže pribudol projekt prepojenia Malty a Talianska, sieť pripájajúca veterné turbíny na pobreží Severného mora dostane o 5 miliónov viac.

Okrem Nabucca sa kresalo aj na rozpočte pre CCS projekty (zachytávanie a uskladňovanie CO2). Namiesto pôvodných 1,25 miliardy im teraz Komisia navrhuje 1,15 miliardy.

Podľa najnovšej verzie tak chce Komisia minúť na energetické projekty 3,75 miliardy eur (v pôvodnej verzii to bolo 3,5 miliardy).

Rozdiel by malo vykryť 500 miliónov eur, pôvodne určených na riešenie výziev v oblasti poľnohospodárstva (klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie, vodné hospodárstvo…). rozpočet bol skresaný na 250 miliónov. Jedna miliarda na šírenie širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach je nedotknutá.

Komisia nechce vývoj prebiehajúcich rokovaní nijak komentovať. Zástupca Českého predsedníctva však o návrhu Komisie povedal, že je „už teraz starý“, no priznal, že o novom dokumente sa stále rokuje.

Najbližšie diskusie prebehnú na stretnutí stálych zástupcov členských krajín vo štvrtok (12. marec). Tí predrokujú dossier pre Radu pre všeobecné záležitosti (16.-17. marec) a tá ho pripraví na nadchádzajúci summit šéfov vlád a hláv štátov členských krajín (19.-20. marec). Vo finálnej fáze bude musieť balík schváliť ešte Európsky parlament.