EÚ oslabená v MMF

 

Krátka správa

Členovia MMF reprezentujúci 90% hlasov prijali 18. septembra 2006 rezolúciu obsahujúcu plány na reformu inštitúcie vo dvoch krokoch. Ich snahou bolo posilniť legitimitu a kredibilitu MMF v reakcii na kritiku, že krajiny, ktorých politika fondu zasahuje najviac, majú najmenšiu možnosť ovplyvniť ju.

V prvom kroku sa mierne zvýši hlasovacia váha krajín, ktoré sú najslabšie zastúpené (vzhľadom k svojej ekonomickej sile) – Čína, Južná Kórea, Turecko a Mexiko. V druhom štádiu sa bude musieť 184 členov dohodnúť do dvoch rokov na novom systéme výpočtu hlasovacích kvót.

Členské krajiny podporujú stratégiu a zdôrazňovali, aby pri reforme MMF hovorila Únia jedným hlasom aj napriek tomu, že nový systém povedie k oslabeniu hlasovacej váhy niektorých krajín ako Belgicko, Holandsko či Luxembursko. Na druhej strane, potrebu reformy ilustruje aj fakt, že všetky tieto štáty majú dnes viac hlasov ako Čína.

Na čele opozície 23 rozvojových krajín voči plánu stála India. Nesúhlasia s reformou uskutočnenou vo dvoch krokoch, pretože to podľa nej predlžuje vládu USA a Európy nad inštitúciou. Požadovala, aby hneď prvá fáza obsahovala značné zvýšenie, minimálne strojnásobenie, základných hlasovacích práv, ktorých má každá krajina rovnaké množstvo.

Hoci boli medzi 23 krajinami stojacimi proti plánu aj také veľké ekonomiky ako India, Brazília, Argentína či Egypt, kontrolovali spolu iba 9,4% hlasov.

Dohoda v druhej fáze plánu nie je zďaleka zaručená. Od niektorých krajín s vysoko nadhodnotenou hlasovacou silou – väčšinou európskych – si to bude totiž vyžadovať vzdanie sa časti vplyvu.