EÚ plánuje prísne regulovať poskytovanie hypoték

Zdroj: Flicr

Komisár pre vnútorný trh Charlie McCreevy ešte v júli členským štátom a relevantným hráčom na trhu rozoslal dokument obsahujúci možné zmeny v pravidlách EÚ o kapitálovej primeranosti, ktorými by sa obmedzilo riziko a súčasne dosiahla maximálna harmonizácia medzi európskymi národmi vo viacerých oblastiach.

Komisia v dokumente zacielila na riziko plynúce z hypoték na rezidenčný majetok a chce prísnejšiu reguláciu poskytnutia úveru. Navrhuje zavedenie 40-percentného stropu pre indikátor loan-to-value LTV (pomer čerpaného úveru a hodnoty nehnuteľnosti), ktorý určuje aké percento ceny domu môže banka poskytnúť kupujúcemu.

Prakticky by to znamenalo, že v prípade nákupu bytu za 100 tisíc eur, by záujemca získal hypotéku maximálne 40 tisíc eur s normálnymi úrokovými sadzbami. Pokiaľ by chcel viac, znamenalo by to vyššie úroky a poskytovateľ úveru by musel pre obmedzenie potenciálneho rizika odložiť viac kapitálu.

Pravidlá o poskytovaní hypoték sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia. Platná smernica je viac-menej vágna, neurčuje stropy. Vyplýva z nej len, že najnižšia úroveň kapitálovej primeranosti sa od inštitúcií poskytujúcich hypotéku vyžaduje v prípade, že hodnota nehnuteľnosti značne presahuje krytie.

Členské štáty si platné pravidlá vysvetlili rôzne. Podľa údajov Európskej hypotekárnej federácie v roku 2004 bola priemerná hodnota indikátora LTV aplikovaná britskými bankami na úrovni 87 %, kým v Španielsku, Belgicku, Dánsku a Švédsku 80 %, Nemecku 71 %, Francúzsku 70 %, Poľsku a Taliansku 60 %, Grécku 57 % v Maďarsku zas na 40 %.

Federácia plánuje aktuálne údaje za rok 2008 zverejniť začiatkom novembra. Podľa predbežných odhadov sú však odchýlky oproti číslam spred štyroch rokov minimálne.

Európsky priemer bol 70 %, čo znamená, že na dom s hodnotou okolo 140 tisíc eur mohol kupujúci dostať hypotéku s normálnymi úrokovými sadzbami v hodnote do 102 tisíc eur. Strop na úrovni 40 % by tento objem značne znížil. Hypotéky by však v prípade harmonizácie boli vo viacerých členských štátoch neprístupné pre väčšiu skupinu ľudí aj bez zavedenia hornej hranice.

McCreevyho hovorca včera na otázku hypotekárnych stropov odpovedal odmietavo, priznal však, že sa diskutuje o harmonizácii. „V každom prípade, nejde o nič, čo by sa stalo zo dňa na deň, a určite nie za tohto komisára,“ upozornil na končiaci sa mandát súčasnej Komisie.