EÚ plánuje sprísniť pravidlá o štátnej pomoci bankovému sektoru

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová by koncept mala predstaviť budúci štvrtok (23. júla). Návrh by mal vstúpiť do platnosti do konca roka 2010.

„Banky, ktoré budú ťažiť zo záchranných balíčkov, by sa mali zbaviť niektorých divízií alebo dcér," uvádza sa v návrhu, ktorý získala agentúra Reuters. Na zmenšenie budú mať päťročnú lehotu. „Reštrukturalizácia vyžaduje obmedzenie aktivít, ktoré sú zo strednodobého hľadiska stratové,“ píše sa v dokumente.

Kroesová minulý mesiac poukázala, že britské banky Royal Bank of Scotland a Lloyds, ktoré čerpajú objemnú štátnu pomoc, sa budú musieť zbaviť veľkej časti svojich aktív, aby boli v súlade s európskymi protimonopolnými pravidlami. Komisia v uplynulom období súhlasila s reštrukturalizačnými plánmi nemeckej Commerzbank a WestLB, ktorých súčasťou je aj redukcia ich bilancie o polovicu.

Brusel doteraz odobril štátnu pomoc 70 bankám, vrátane gigantov akými sú Fortis, Dexia či ING a viaceré ďalšie by mali predložiť svoje reštrukturalizačné plány na odsúhlasenie.

Európska exekutíva možno obmedzí expanziu týchto bánk v niektorých sektoroch alebo regionálnych oblastiach a na niektoré akvizície budú potrebovať súhlas od regulačných orgánov.

„V mimoriadnych situáciách, ak napríklad akvizície budú súčasťou konsolidačného procesu, bude to v poriadku, ale takéto obchody bude schvaľovať komisia," uvádza sa v návrhu. V prípade, že banky budú chcieť požiadať o pomoc, budú musieť počítať aj so záťažovými testami, zverejňovaní objemu toxických aktív, predložením alternatívnych riešení problémov (kúpa alebo rozdelenie zo strany inej banky). Na reštrukturalizáciu by podľa dokumentu mali mať päť rokov a nie dva až tri ako v minulosti.

(EurActiv / Reuters)