EÚ postoj Slovenska voči stabilizačnému mechanizmu neznepokojuje

Zdroj: Flickr

Európski predstavitelia očakávajú, že na Slovensko bude vyvíjaný tlak, či už verejne alebo súkromne, aby čo najskôr podpísalo rámcovú dohodu o Európskom finančnom stabilizačnom nástroji (EFSF). Nástroj je registrovaný v Luxembursku a ako vysvetlil hovorca luxemburského premiéra Guy Schuller, bez slovenského podpisu ho nebude možné spustiť.

Oficiálny zdroj z eurozóny agentúre Reuters potvrdil, že aktiváciu mechanizmu musia podpísať všetky štáty eurozóny, pokiaľ tak neurobia, jednotlivé krajiny nemajú čo predložiť svojim parlamentom.

„V tomto momente to však nevyzerá, že niekto v blízkej budúcnosti plánuje požiadať o pomoc, preto ide len o čisto teoretický problém,“ tvrdí Schuller. Hovorca zároveň poukázal na to, že odchádzajúca slovenská vláda sa zaviazala EFSF podporiť, takže nová vláda bude musieť tento záväzok splniť. "Slovenská vláda bola na všetkých zasadnutiach a zaviazala sa mechanizmus podporiť."

Sedemstopäťdesiatmiliardový mechanizmus sa skladá z troch častí – najväčšiu časť tvoria garancie členských krajín eurozóny (440 miliárd), príspevok Medzinárodného menového fondu (220 miliárd) a prostriedky zo špeciálneho fondu Európskej komisie (60 miliárd). Schuller poukázal na to, že prostriedky od exekutívy sú v tejto chvíli k dispozícii.

Hovorca EK Amadeu Altafaj vyhlásil, že ide o otázku solidarity v eurozóne a všetky členské štáty by mali plniť svoje záväzky. Ak by Slovensko napriek všetkému nástroj blokovalo, vlády EÚ budú musieť nájsť alternatívne spôsoby ako tento problém obísť. Podľa Zmluvy členské štáty eurozóny nemajú nárok na pomoc v rámci bloku. Mechanizmus podpory Grécka je preto založený na bilaterálnych úveroch.

Nemci tvrdia, že slovenský podpis netreba

Nemci však tvrdia, že podľa ich vlastného výkladu dohody o EFSF, podpis Slovenska nie je nevyhnutný. Postoj Bratislavy však naznačuje, ako môže zmena na politickej úrovni v jednej krajine komplikovať kľúčové rozhodnutia celého šestnásťčlenného bloku.

Podľa jednej časti dohody, pokiaľ minimálne päť krajín eurozóny potvrdí garancie na úrovni minimálne dvoch tretín zo 440 miliárd, mechanizmus vstúpi do platnosti. Keď sa potvrdí 90 % garancií , EFSF sa spustí a budú sa na ňom automaticky musieť podieľať všetky krajiny eurozóny, vrátane Slovenska.

Nemecký parlament už schválil zákon o účasti na mechanizme 21. mája, francúzsky 3. júna, holandský 11. mája a rakúsky 19. mája. „Veríme, že nástroj sa môže aktivovať, keď sa sprístupní 90 % fondu,“ uviedla nemecká kancelárka Angela Merkelová. „Preto sa neznepokojujeme.“

Iný oficiálny zdroj z eurozóny pre Reuters povedal, že krajiny eurozóny chcú, čo najskôr dosiahnuť 90 %. „Tak sa postaráme aj o Slovensko.“

(EurActiv/Reuters)