EÚ potrebuje Turecko z ekonomického hľadiska

Krátka správa:

„Počas nadchádzajúcich 10-20 rokov bude pre Európu veľmi náročné zachovať si svoju prosperitu, ochrániť stabilitu a stať sa svetovou mocnosťou bez Turecka,” tvrdí Charles Emmerson, autor správy Europe@Risk (Európa v ohrození) zo Svetového ekonomického fóra a podčiarkuje výhody, ktoré by Turecko mohlo pre Európsku úniu znamenať.

Správa, ktorá obsahuje okrem iného aj príspevky od autorov, akými sú Charles Grant, Sinan Ülgen, Ahment EvinYilmaz Argüden and Chrysostomos Sfatos, argumentuje, že Turecko by mohlo pomôcť Európe postaviť sa niektorým z hlavných globálnych hrozieb prosperity and bezpečnosti. Turecko by mohlo EÚ pomôcť čeliť globalizácii, ako aj podnebným a demografickým zmenám. Dokument tiež naznačuje, že vážna priepasť medzi týmito dvomi aktérmi by takýto vývoj mohla ohroziť.

„Turecko je mnohými vnímané ako zdroj hrozby pre Európu; pričom by mohlo byť pravým opakom – potenciálnym zdrojom zmierňovania hlavných hrozieb,“ uviedol  Thierry Malleret, vedúci tímu pre globálne hrozby.

Tohoročné Svetové ekonomické fórum sa sústredí na ekonomický a geostrategický prínos Turecka pre Európu. Medzi hlavné problémy, o ktorých sa bude diskutovať, budú patriť vstup Turecka do EÚ, energetická bezpečnosť, medzinárodná súťaž a interkulturálny dialóg. Fórum sa uskutoční v Istanbule 23.-24. novembra 2006.