EÚ sa dohodla na prísnej kontrole ratingových agentúr

Kľúčovým elementom zhody medzi reprezentantmi Parlamentu, členských štátov a Komisie je registrácia a kontrola ratingových agentúr.

Podľa dohody Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR) zložený zo zástupcov národných regulačných orgánov bude mať dočasne na starosti registráciu ratingových agentúr. Doteraz sa registrovanie nevyžadovalo. Od roku 2010 bude touto úlohou poverený nový orgán, ktorý nahradí CESR.

Nové pravidlá vyžadujú, aby CESR spravovala a aktualizovala databázu minulých aj súčasných výsledkov činnosti a informácií o ratingových agentúrach, ktoré operujú na území EÚ. Toto jednotlivým užívateľom ratingových služieb (napríklad investorom) umožní, aby si rýchlo overili presnosť jednotlivých hospodárskych prognóz a mohli ich porovnať s konkurenciou.

Parlament veľmi spokojný

Prvotná fáza kontroly ratingových agentúr bude na národnej úrovni a výsledky budú potom putovať do centrálnej inštitúcie EÚ. Európsky parlament s nadšením uvítal dohodu najmä preto, že samotní poslanci navrhovali vytvorenie jednotného orgánu, ktorý bude mať na starosti kontrolu a registráciu ratingových agentúr.

„Som veľmi spokojný,“ vyhlásil Jean-Paul Gauzès (EPP-ED, Francúzsko), ktorý je za návrh zodpovedný. „Dohoda berie do úvahy pripomienky zo strany Parlamentu,“ povedal pre EurActiv.

Dohodu akceptovali aj jednotlivé vlády, aj keď ich záujmom je udržať dozor nad agentúrami pod svojou kontrolou. V rámci kompromisu štáty budú hlavnými regulátormi do roku 2010, kedy bude vytvorený európsky orgán. Nevylučujú sa však ďalšie vyjednávania o končenej definícii úloh tejto inštitúcie.

Podľa nových pravidiel:

  • Ratingové agentúry budú musieť zverejniť mená hodnotených podnikov, ktoré tvoria viac ako 5 % jej zisku. Takto by sa malo predísť zaujatým ratingom ovplyvneným  vidinou zisku.
  • Taktiež budú mať zakázané hodnotiť spoločnosti v ktorých ich analytici majú podiely alebo vlastnia finančné produkty.
  • Konzultačnú a poradnú rolu ratingových agentúr nebudú môcť využívať firmy, ktoré sú samy predmetom ratingu.
  • Okrem toho budú agentúry musieť často vymieňať zamestnancov, aby sa predišlo vytváraniu príliš úzkych vzťahov medzi nimi a priemyselným sektorom, ktorý hodnotia.


Hlasovanie o Smernici o kapitálových požiadavkách

Parlament bude o novom texte hlasovať počas plenárneho zasadania budúci týždeň v Štrasburgu. Okrem toho majú na programe aj nový súbor pravidiel pre poisťovne tzv. Solventnosť II (Solvency II). Oba legislatívne návrhy by s konečnou platnosťou mala ešte pred letom schváliť Rada ministrov.

Hlasovanie o Smernici o kapitálových požiadavkách (Capital Requirements Directive – CRD) bolo odložené na máj po tom, čo sa jednotlivé inštitúcie EÚ medzi sebou nedohodli. Hlavnou otázkou ostávajú kapitálové požiadavky spojené so sekuritizovanými produktmi, ktoré stáli na začiatku súčasnej krízy.  

Next steps:

  • 21. – 24. apríl 2009: Parlament by mal hlasovať o nových pravidlách pre ratingové agentúry a poisťovne (Solventnosť II – Solvency II).
  • 4. – 7.  máj 2009: Parlament by mal hlasovať o CRD.
  • Máj 2009: Komisia by mala predstaviť detailný plán reformy finančného systému EÚ.