EÚ sa tesne vyhla totálnemu výpadku elektrickej energie

Elektrické vedenie

Krátka správa:

Pola odhadov francúzskeho distribútora energie, RTE, len vo Francúzsko ostalo bez elektriny 5 miliónov ľudí. Okrem Francúzska boli zasiahnuté aj Rakúsko, Belgicko, Taliansko, Holandsko, Španielsko a Maroko, keďže výpadok sa týkal veľkej časti európskej siete.

Výpadok vznikol asi o 21.30 v severozápadnom Nemecku po tom ako výrobca elektrickej energie E.ON vypol napätie v elektrickom vedení ponad rieku, kvôli bezpečnému prechodu lode.

Podľa RTE, nehoda vyvolala „drastickú nerovnováhu“ vo výrobe elektriny, ktorá bola automaticky kompenzovaná Európskym mechanizmom solidarity. Šéf RTE, André Merlin sa vyjadril, že „napriek výpadku sme boli schopní vyhnúť sa totálnemu zatemneniu v celej západnej Európe“.

Podľa informácií zo Združenia pre koordináciu prenosu elektrickej energie sa presný priebeh udalosti sa stále vyšetruje. Členmi združenia sú poskytovatelia elektrickej energie z 23 európskych krajín..

Výpadok upozornil na zraniteľnosť prepojenej európskej siete a znovu nastolil diskusiu o potrebe vybudovať novú infraštruktúru pre prenos elektriny.

Francúzsky minister pre priemysel François Loos sa pre France Inter Radio vyjadril, že nehoda upozornila na dôležitosť investícií do infraštruktúry na európskej úrovni. Taliansky predseda vlády, Romano Prodi, povedal, že ukázala potreba vytvoriť európsky regulačný orgán pre energie. Podľa neho „stále nemáme európsku energetickú politiku“.

Starosti o nedostatočné investície do infraštruktúry a prepojenia už boli na európskej úrovni vyjadrené niekoľko krát. V roku 2005 sa prijala smernica zaoberajúca sa práve danou problematikou. Európski lídri odmietli na tohtoročnom jarnom summite myšlienku európskeho regulačného orgánu ako predčasnú.