EÚ sa zaväzuje k zníženiu emisií o 20%

Krátka správa:

Rada ministrov životného prostredia podporila výzvu rozvinutých krajín, aby „prevzali vedenie“ v boji proti globálnemu otepľovaniu a 20. februára vyhlásila, že členské štáty EÚ sú „ochotné zaviazať sa k zníženiu emisií o 30%“ do roku 2020.

K tomuto 30%-nému zníženiu však dôjde len vtedy, „ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľným zníženiam emisií“ v kontexte medzinárodných rokovaní, týkajúcich sa obdobia po roku 2012, keď uplynie lehota na dosiahnutie cieľov z japonského Kjóta.

Ak by rokovania zlyhali, ministri odsúhlasili, že EÚ by napredovala sama. „EÚ robí pevný nezávislý záväzok dosiahnuť aspoň 20%-né zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990,“ tvrdia ministri vo vyhlásení Rady.

Závery stretnutia ministrov budú prezentované lídrom krajín EÚ na stretnutí Európskej rady 8.-9. marca v Bruseli. Neskôr v priebehu tohto roka bdue nasledovať formálny legislatívny návrh, ktorý pripraví Komisia.

„…vítame 30% škrt v emisiách, navrhovaný pre EÚ a rozvinuté krajiny,“ vyhlásil Mahi Sideridou z Greenpeace. „Ministri si vypočuli vedcov a urobili skok vpred v hľadaná odpovede na klimatickú krízu.“

„Navrhnúť však potom len skromný 20% jednostranný škrt zo strany EÚ, hoci pripúšťajú, že je nedostatočný a že 30% škrt bude nevyhnutný, je bizarným rozporom,“ dodal Sideridou.

Iné environmentálne skupiny sú optimistickejšími. „Po odsúhlasení cieľa pre obnoviteľnú energiu (20% do roku 2020) ministrami energetiky minulý týždeň potvrdzuje dnešné rozhodnutie pripravenosť EÚ splniť svoje medzinárodné záväzky,“ povedal Stephan Singer, šéf európskeho oddelenia WWF pre podnebie a energiu.

Rada ministrov životného prostredia oddelene od oznámenia záväzku EÚ vyhlásila, že by mal byť prijatý „diferencovaný prístup“, ktorý by mal určiť presné príspevky každého členského štátu v celkovom cieli EÚ znížiť emisie.

Ministri sa však na tomto nedohodli potom, čo menšie členské štáty, vedené Fínskom, vyjadrili svoje obavy z toho, že na ich pleciach by spočívalo neporovnateľne väčšie bremeno v porovnaní s väčšími krajinami.

Rada vyzvala Komisiu, aby začala „okamžite“ s analýzou kritérií, ktoré by mali zabezpečiť, že toto bremeno bude v rámci EÚ zdieľané „spravodlivo a transparentne“ a bude „brať do úvahy národné okolnosti“.