EÚ spochybňuje alternatívy k rope

ropa plyn

 

Pozadie

Doprava sa na celkovej spotrebe ropy v EÚ podľa Komisie podieľa 71%. Podľa Francúzskeho národného ropného inštitútu (French national petroleum institute – IFP) je 98% automobilového sektora závislého na rope.

V Zelenej knihe: „K Európskej stratégii bezpečnosti energetických dodávok“ (2000) sa Komisia zaviazala do roku 2020 nahradiť 20% tradičných palív nejakými alternatívami.

Rok po tom Komisia predstavila komuniké o alternatívnych palivách, v ktorom označila za najsľubnejšie tri druhy palív: biopalivá, zemný plyn a hydrogén.

Otázky

Náhrady za ropu v doprave „nevyhnutne potrebujeme“, ale ako povedal zástupca Generálneho riaditeľstva pre dopravu a energetiku pri Komisii Fabrizio Barbaso, stále chýba dlhodobá vízia najvhodnejšej technológie.

V prejave na konferencii o „budúcich energetických zdrojoch v doprave“, ktorá sa konala v Bruseli, Barbaso naznačil, že Komisia už identifikovala troch hlavných kandidátov: biopalivá, zemný plyn a hydrogén.

Povedal, že každá z týchto ponúkaných možností je predmetom skúmania, napríklad spoločným európskym výskumom, akými sú technologické platformy (pre biopalivá, hydrogén, atď.). Zemný plyn nemá medzi výrobcami automobilov a predstaviteľmi ropného priemyslu v súčasnosti veľkú podporu. Myslia si, že technológia by potrebovala obrovské dotácie na to, aby sa udržala v boji o nahradenie ropy.

Barbaso povedal: „Nemám pocit, že by sme sa dohodli na politike, ktorá by získala podporu všetkých strán“. Kým sa nedosiahne významý pokrok, Komisia bude energetickú efektívnosť považovať za svoju „top prioritu“.

Revízia dlhodobej stratégie (Biela kniha) v doprave, s ktorou prišla Komisia bude predstavená 22. júna. V novom dokumente sa po prvýkrát objaví sekcia o energetike. Odporúča sa v ňom vedenie akcie na viacerých frontoch, ako napríklad redukcia spotreby palív, podpora výskumu a prinášanie nových technológií na trh cez štandardné úpravy a regulácie (ako napríklad Euro 5).

Zároveň pripúšťa, že sa musí veľa vecí dohodnúť na úrovni EÚ, najmä pod hlavičkou Európskej energetickej politiky, ktorá je vo svojich definičných počiatkoch.

Pozície

Anders Röj, ktorý je expertom na palivá vo Volve a predsedom palív a mazív v Európskej lobby výrobcov automobilov ACEA povedal, že priemysel potrebuje dlhodobú istotu v technológiách, ak má robiť správne investičné rozhodnutia. „Nemôžeme mať každý rok nové palivo“. Naznačil, že tzv. druhá generácia biopalív postavených na biomasovom splyňovaní je v súčasnosti najefektívnejší a najmenej nákladný typ alternatívnych palív. Dodal, že by mal byť zaistený ľahší prístup k novým zdrojom biomasy, a s ním spojenou logistikou. Cieľom by podľa neho malo byť vyvinutie „integrovanej biorafinérie“ do roku 2020, ktorá by spájala rozdielne varianty biopalív.

Výrobcovia automobilov a predstavitelia ropných spoločností sa neustále pokúšajú vyvinúť energeticky efektívnejšie autá. Shell každoročne organizuje súťaž v oblasti palív pre študentov a poloprofesionálne nezávislé tímy. Víťazom tohtoročnej súťaže sa stal dopravný prostriedok poháňaný etanolom. Zúčastnil sa jej aj Komisár pre enrgetiku Andris Piebalgs.

Volvo nedávno prezentovalo „multipalivový“ prototyp auta, ktoré je poháňané piatimi rozdielnymi typmi paliva: (10% hydrogén a 90% metán), biometán, stlačený zemný plyn (CNG), E85 bioetanol (85% bioetanol a 15% benzín) a benzín.

Výrobca chemikálií DuPont a ropný gigant BP 20. júna oznámili, že vyvinuli nové biopalivo s názvom „biobutanol“, ktorý podľa nich vyrobí o 30% viac energie ako etanol. Podľa oboch spoločností môže byť biobutanol zmiešaný s tradičným v pomere väčšom ako 10% bez potreby meniť technológiu motora. Súčasná technológia sa vie popasovať so zmesami biopalív do výšky 10%.

Nasledujúce kroky

  • Jeseň 2006: Komisia odprezentuje akčný plán energetickej efektívnosti, korého súčasťou budú návrhy na redukciu spotreby palív.