EÚ-USA: Nekonečný obchodný spor

Krátka správa:

Americká splnomocnenkyňa pre obchod Susan Schwab sa údajne cítila byť urazená pri svojej pondelkovej (21.1.2008) návšteve Bruselu. Komisár pre environmentálne záležitosti Stavros Dimas totiž zrušil svoju účasť na dôležitých obchodných rokovaniach. „Mal iné povinnosti. Nemusí zdôvodňovať svoju neúčasť,“ vyhlásila jeho hovorkyňa pre Financial Times. So Susan Schwab rokoval iba komisár pre obchod Peter Mandelson.

Schwab chcela hovoriť s Dimasom, pretože podstata obchodného sporu medzi EÚ a USA je predovšetkým v environmentálnych aspektoch. Splnomocnenkyňa aktuálne namietala najmä proti francúzskemu rozhodnutiu zakázať dovoz a spotrebu geneticky modifikovanej kukurice: „Vidíme, že životné prostredie sa používa ako výhovorka na obmedzenia pre obchod,“ uviedla po skončení rokovania s Petrom Mandelsenom.

Američania namietajú, že Európa nemá žiadne dôveryhodné vedecké dôkazy na zákaz GMO potravín: „Robiť obchodnú politiku na základe zlej vedy je bezpochyby politika, ktorá nás všetkých v ostatných krajinách bude prenasledovať,“ vyhlásila Schwab. 

Američania tak spochybňujú európske vedecké výsledky. Francúzsky úrad pre GMO organizmy potvrdil, že „existuje určité množstvo vedeckých faktov o negatívnom vplyve na faunu a flóru.“ Konkrétne, kukurica Monsanto 810 ovplyvňovala hmyz, červy a mikroorganizmy. K rovnakým záverom sa priklonilo aj ďalších šesť európskych krajín.

„Budeme usmerňovať členské štáty smerom, ktorý my uznáme ako vedecky opodstatnené závery,“ vyhlásil v reakcii na Susan Schwab komisár Mandelson. Dodal, že aj EÚ má výhrady voči niektorým environmentálnym politikám USA, napríklad v oblasti biopalív. Komisár známy svojimi liberálnymi postojmi však nechce spory riešiť obchodnými obmedzeniami, ale skôr rokovaniami.

Do transatlantických obchodných sporov patria aj európske výhrady voči hormónom v americkom hovädzom mäse, návrhy EK na emisné kvóty pre aerolínie, ako aj nedávne vyhlásenia francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho o potrebe zaviesť špeciálne clo na výrobky z krajín, ktoré neuplatňujú Kjótsky protokol (kam patria aj USA).