EÚ-USA posilňujú spoluprácu v energetike

bush usa

 

Krátka správa

Saudský veľvyslanec v USA, Princ Turki Al-Faisal, varoval, že vojna s Iránom by zapríčinila trojnásobné zvýšenie cien ropy, ktorá je už aj tak príliš vysoká (70 dolárov za barel). Varovanie stálo v pozadí oznámenia posilnenej spolupráce v oblasti energetiky, ktoré bolo výsledkom summitu EÚ a USA 21. júna v rakúskej metropole.

Deklarácia zo Summitu vyzýva Irán, aby „zaujal pozitívny prístup“ a zároveň jeho predstaviteľov varoval, že v prípade ak tak neurobí, „ďalšie kroky podnikne už Bezpečnostná rada OSN“.

Problematika energetiky je pokrytá v samostatných kapitolách vyhlásenia. Ustanovuje vytvorenie „Dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a USA o klimatickej zmene, čistej energii a udržateľnom rozvoji“. EÚ a USA „podporia hospodárnejšie a efektívnejšie využívanie energie, menovite cez trhom nastavené mechanizmy na mimimalizáciu negatívnych environmentálnych dopadov a zároveň zvýšia používanie čistejších a efektívnejších fosílnych palív a vývoj ekonomicky konkurencieschopných nefosílnych energetických zdrojov“.

Ďalším cieľom je „zlepšenie energetickej bezpečnosti zvýšením dialógu s tranzitnými krajinami, krajinami, ktoré ich produkujú a spotrebúvajú a zvýšením diverzifikácie energetických zdrojov“.

Každoročne sa pripraví strategické prehodnotenie spolupráce medzi EÚ a USA v oblasti energetiky.