EÚ uťahuje sľučku okolo ratingových agentúr

Zdroj: TASR/AP Photo/Richard Drew

Členské štáty Európskej únie sa v pondelok dohodli, že budú trvať na nových kontrolách ratingových agentúr. Nová legislatíva by mala obmedziť ich vplyv. Znižovanie ratingov jednotlivým krajinám nahnevalo politikov, ktorí sa snažia čeliť ekonomickej kríze.

Legislatíva bude platiť až keď sa  skončia rokovania s Európskym parlamentom. Uľahčí stíhanie agentúr, ak sa preukáže, že pri hodnotení úverovej schopnosti dlhu pochybili.

Diplomati z krajín EÚ návrh podporujú. Ratingovým agentúram vyčítajú aj to, že dali najvyšší rating dlhu (AAA), ktorý spustil dlhovú krízu.

Niektoré krajiny, napríklad Francúzsko, si myslia, že legislatíva by mala byť ešte prísnejšia. Tri najväčšie ratingové agentúry (Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s) sa ale budú po jej prijatí potýkať s tesnejším regulačným rámcom. Okrem iného to znamená, že ratingy jednotlivých krajín budú musieť revidovať namiesto dnešnej praxe – raz ročne – každých 6 mesiacov.

Jedna z najzávažnejších zmien robí agentúry civilno-právne zodpovedné za ich rozhodnutia. Zatiaľ však nie je jasné ako sa má táto zodpovednosť vymáhať.  

"Každý by mal mať možnosť uplatňovať si škodu vyplývajúcu z porušenia pravidiel EÚ," uvádza sa v návrhu. "Bolo by vhodné vystaviť ratingové agentúry riziku, že prídu o neobmedzené množstvo financií, ak zámerne alebo z nedbanlivosti porušia európske pravidlá."

Pôvodný návrh Európskej komisie by prinútil emitentov dlhopisov, aby striedali ratingové agentúry, ktoré ich dlh hodnotia.

EurActiv/Reuters