EÚ útočí na švajčiarske dane

Krátka správa:

Komisia vyzvala Švajčiarsko, aby zrušila pravidlá, ktoré umožňujú podnikom, sídliacim vo Švajčiarsku, uplatňovať si daňové úľavy na zisky, ktoré boli vytvorené v EÚ.

Komisia tvrdí, že takéto daňové privilégiá predstavujú istú formu nelegálnej štátnej pomoci a porušujú bilaterálnu obchodnú dohodu z roku 1972, v ktorej sa obe strany zaviazali, že nebudú poskytovať podpory, ktoré by narúšali konkurenciu.

„Švajčiarsko požíva výhody privilegovaného prístupu na vnútorný trh a musí akceptovať zodpovednosť, ktorá ide súčasne s ním,“ povedala komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldnerová.

Švajčiarsko však odmietlo sťažnosť Komisie a tvrdí, že dane nie sú spomínanou obchodnou dohodou pokryté: „Žiadne zmluvné regulovanie vzťahov, týkajúcich sa harmonizácie daní pre podniky, medzi Švajčiarskom a EÚ neexistuje. Následne nie je možné, aby existovala žaloba o porušení záväzkov akejkoľvek zmluvy,“ vyhlásilo Federálne ministerstvo financií a dodalo: „Švajčiarsko zabezpečí, že jeho príťažlivosť, pokiaľ ide o umiestnenie švajčiarskych a zahraničných firiem, ostane nedotknuté a že sa dokonca zlepší.“

Hoci dohoda z roku 1972 umožňuje EÚ prijať odvetné bezpečnostné opatrenia (vrátane ciel na švajčiarsky vývoz), hovorkyňa Komisie Emma Udwinová povedala, že Komisia sa bude najskôr pokúšať o mandát od členských štátov, na základe ktorého by mohla renegociovať túto zmluvu.

Členské štáty pravdepodobne silne podporia Komisiu, pretože v členských krajinách EÚ narastá frustrácia z toho, že množstvo nadnárodných firiem vrátane General Motors, Kraft Foods, Procter & Gamble, opustili svoje sídla v EÚ a vymenili ich za Švajčiarsko.

Daňová konkurencia je tiež problémom v rámci EÚ, keď krajiny ako Írsko a Luxembursko vábia vďaka svojim nižším daňovým sadzbám spoločnosti z krajín s vyšším daňovým zaťažením ako Francúzsko či Nemecko. Krok Komisie smerom k harmonizácii daňových systémov v EÚ sa však stretol s ostrým odporom krajín s nízkymi daňami, vrátane mnohých nových členských krajín.