EÚ varuje burzy pred vysokými nákladmi transakcií

 

Krátka správa:

Európske klíringové centrály a burzy môžu čeliť európskej legislatíve, ak nebudú konať a neotvoria svoje systémy klíringu a vyrovnaní konkurencii a neznížia náklady cezhraničného obchodu s akciami.

Komisárka Neelie Kroesová a komisár McCreevy by mali dnes oznámiť, že EÚ zvažuje legislatívne konanie ešte pred koncom tohtoročného leta, ak tento sektor nepodnikne sám deregulačné kroky.

Takýto krok by umožnil obchodovať v Európe na rovnom základe, najmä s USA. V súčasnosti môžu byť náklady cezhraničného obchodovania s akciami až dvojnásobne vyššie v porovnaní s podobnou transakciou v rámci jedného štátu.

Komisia začala diskusiu o klíringu a vyrovnaní  prostredníctvom komuniké z apríla 2004. Odvtedy varoval komisár McCreevy pri niekoľkých príležitostiach burzový sektor a vyzval k nevyhnutnému konaniu (EurActiv, 14. 9. 2005). Biela kniha o finančných službách, ktorá bola publikovaná v januári, poukázala na to, že situácia v oblasti klíringu a vyrovnania stále nie je dostatočná a že by malo byť zrealizované posúdenie dopadov, ktorú by vyhodnotilo, či by bola legislatíva prínosnou.