EÚ vyšetruje, či aj Bulhari podvádzali tak ako Gréci

Zdroj: Flicr

Komisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli Rehn v utorok po stretnutí Rady Ecofin vyhlásil, že Komisia pochybuje o správnosti bulharských štatistík o rozpočte a plánuje do Sofie vyslať metodologickú misiu, ktorá situáciu preskúma.

Exekutívu podľa Rehnovho hovorcu Amadeua Altafaja Tardia znepokojujú dva aspekty. Prvým je fakt, že bulharská vláda na značné revidovanie výhľadu upozornila príliš neskoro, čím porušila svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy. A okrem toho Komisia stále nedostala vysvetlenie, prečo krajina v priebehu niekoľkých týždňov prehodnotila odhady týkajúce sa rozpočtu z vyrovnaného stavu na deficit na úrovni 3,8 % HDP. Pričom makroekonomická situácia sa v tom čase nezmenila, dokonca sa mierne zlepšila.

V apríli Komisia začala vyšetrovanie za prekročenie deficitu po tom, čo boli odhady zrevidované z 1,9 % na 3,9 %. Exekutíva vtedy pripustila, že to môže byť dôsledkom hospodárskych problémov.

No keď Bulharsko zverejnilo prehodnotený odhad na rok 2010, Brusel začal biť na poplach. V konvergenčnom programe krajiny, ktorý Komisia prijala v marci, odhadovali deficit na úrovni 0 % HDP a mierny prebytok 0,1 % v roku 2011. Podľa aktuálnych predpokladov vláda očakáva deficit na úrovni 3,8 % HDP.

Tardia uviedol, že analýza štatistík sa zameria na potenciálne riziko, ktoré tieto zmeny v odhadoch znamenajú. Komisia sa chce vyhnúť podobným špekuláciám, aké nastali po revidovaní gréckych štatistík.

Nová pozícia Eurostat-u

Metodologická misia, ktorú chce Komisia poslať do Sofie, bude prvým praktickým využitím kontrolných právomocí, ktoré Eurostat-u udelili po vypuknutí gréckej krízy.

Európski ministri hospodárstva v utorok podporili návrh Komisie, aby európsky štatistický úrad nefungoval len ako „zberateľ“ údajov, ale aj ako druh audítora národných účtov. Podľa hovorcu síce zástupcovia EÚ nebudú mať plné audítorské práva, no budú môcť s vysokou frekvenciou vysielať misie v prípade podozrenia z porušenia pravidiel.