EÚ zaplatí výskum kmeňových buniek

 

Krátka správa

Ministri členských krajín EÚ pre výskum na mimoriadnom zasadnutí 24. júla 2006 dosiahli politickú dohodu o Siedmom rámcovom programe pre výskum a technologický vývoj 2007-2013 (FP7). Dohodu presadila tesná väčšina, pretože predstavitelia Rakúska, Litvy, Malty, Poľska a Slovenska hlasovali proti. Ministri zároveň jednomyseľne schválili nukleárne výskumné aktivity Euratomu na roky 2007-2011.

Diskusia v Rade sa sústredila na výskumné aktivity, týkajúce sa embryonálnych kmeňových buniek, ktoré sa koalícia na čele s Nemeckom pokúsila z dohody vylúčiť (EurActiv.sk, 24. júl 2006). Po ubezpečení, že na prostriedky EÚ nebudú použité na výskumných aktivít, pri ktorých dochádza k zničeniu ľudských embryí, alebo sú zamerané na zaobstaranie kmeňových buniek, Nemecko a niektoré ďalšie krajiny zmenili svoje stanoviská a umožnili tak dohodu.

Financovanie výskumu embryonálnych kmeňových buniek tak pokračuje podľa súčasnej praxe individuálneho prístupu ku každému jednotlivému prípadu a zakazuje výskum, zameraný na klonovanie ľudí a výskum, ktorého dôsledkom by boli dedičné zmeny. Nebude financovaná žiadna aktivita, ktorá je zakázaná vo všetkých členských štátoch, a výskumné projekty, týkajúce sa embryonálnych kmeňových buniek, budú posudzované iba v krajinách, kde je takýto výskum legálny.

Krajiny, v ktorých je výskum kmeňových buniek legálny, sa budú môcť uchádzať o prostriedky z rozpočtu EÚ, no dohodnutý kompromis znamená, že vedci nebudú môcť používať peniaze EÚ na získavanie kmeňových buniek z ľudských embryí, hoci budú môcť pracovať na nových embryonálnych kmeňových bunkách z iných zdrojov.

Mimoriadne stretnutie ministrov pre výskum. 24. júla 2006 zvolalo Fínske predsedníctvo s cieľom dosiahnuť dohodu o FP7 ešte pred letom, aby mal Parlament dosť času na prípravu na druhé čítanie návrhu.

EurActiv.sk prinesie správy o reakciách zúčastnených aktérov na celkovú dohodu o FP7.