EÚ zavedie clo na topánky z Ázie

 

Pozadie:

Komisár Mandelson 23. februára oznámil, že pri vyšetrovaní EÚ boli zistené dôkazy o protikonkurenčných praktikách čínskych a vietnamských výrobcov topánok, ktoré predstavujú značnú intervenciu štátu. Komisár sa preto rozhodol odporučiť zavedenie cla na kožené topánky, ktoré by malo byť zavedené progresívne počas nasledujúcich piatich mesiacov.

Clo sa začne aplikovať v apríli 2006 v sadzbe 4% a do októbra vzrastie na 19.4% pre Čínu a 16.8% pre Vietnam.

Otázky:

Dumping

Dôkazy ukázali, že čínski a vietnamskí výrobcovia topánok požívali výhody štátom podporovaného lacného financovania, netrhových pozemkových rent, daňových prázdnin a nekorektného ocenenia aktív. To im umožňovalo exportovať do EÚ topánky za cenu nižšiu, než by bola cena, diktovaná riadnymi konkurečnými trhovými podmienkami – čo sa rovná dumpingu.

Komisia odhaduje, že následné strojnásobenie dovozu z týchto dvoch krajín počas posledných štyroch rokov spôsobilo zatvorenie 1000 spoločností, zaoberajúcich sa výrobou topánok, stratu 40 000 pracovných miest a pokles vo výrobe o 30%.

EÚ môže za takýchto okolností uvaliť anitdumpingové clá podľa Nariadenia o antidumpingu z roku 1996, ktoré implementuje pravidlá WTO. Odporúčanie komisára musí byť schválené člesnkými štátmi.

Výnimky

Komisár bude odporúčať vyňatie detských topánok a pokročilú obuv špeciálnej technológie (angl. special technology advanced footwear – STAF) (napr. topánky pre profesionálnych športovcov). Komisár nebol ochotný uvaliť bremeno v podobe vyšších cien na rodiny s deťmi a pretože množstvo športových topánok, vyrábaných v EÚ, bolo príliš nízke na to, aby opodstatňovalo uvalenie cla aj na ne.

Colné opatrenia sa budú týkať aj tovarov, ktoré sa momentálne nachádzajú v tranzite.

Dopad opatrení

Komisár nepredvída žiadne zásadné zvýšenie cien topánok na maloobchodnom trhu.

Podľa odhadov Komisie sa budú clá týkať len 9 z každých 100 topánok, predaných v EÚ a ich dopad by mal byť €1.5 na priemernú veľkoobchodnú cenu €8.5. Maloobchodná cena takýchto topánok sa pohybuje medzi €30 – €100. Pretože podľa mienky komisára Mandelsona dumpingové veľkoobchodné ceny neboli od roku 2001 odrazené v maloobchodnej cene, ktorá je účtovaná koncovým zákazníkom, importéri a predajcovia by mali mať dostatočný čas na absorbovanie akéhokoľvek cenového zvýšenia.

Pozície:

Komisár Mandelson zdôraznil, že toto nie sú protekcionistické opatrenia. Čína a Vietnam, povedal, môžu slobodne využívať prirodzené konkurenčné výhody v podobe svojho lacnejšieho pracovného trhu a iných nákladov. Nemajú však právo na narúšanie voľného obchodu tým, prostredníctvom nekonkurenčných praktík. „Obrana proti nespravodlivému obchodu je sankcionovaná prostredníctvom WTO. Nepoužívam tieto obranné nástroje ľahkovážne ani bežne,“ povedal komisár Mandelson.

Čínska vláda vo svojej reakcii vyhlásila, že Komisia nemá dostatočné dôkazy na podporu svojho tvrdenia, že čínski exportéri topánok predávajú svoj tovar v EÚ za dumpingové ceny.

Federácia európskeho priemyslu športových tovarov (FESI) však má „vážne obavy“ z dopadu navrhovaných opatrení. Vyhlásila, že „spotrebitelia napokon zaplatia antidumpingové clá, pretože cena topánok vzrastie o 25% a bude to mať negatívny dopad na celkové správanie kupujúcich.“

Európska konfederácia obuvníckeho priemyslu (CEC) cíti, že nárast cien je nepravdepodobný. Čo je viac pravdepodobným, je „zníženie profitovej marže dovozcov čínskej a vietnamskej obuvi“. Podľa názoru CEC je zavedenie ciel opodstatnené vzhľadom na potrebu chrániť výrobu a zamestnanosť v EÚ.

Organizácia Eurocommerce a spotrebiteľská organizácia BEUC si tiež myslia, že clá povedú k nárastu cien. Riaditeľ BEUC Jim Murray povedal: „V tomto prípade sa obávame, že clá budú antikonkurenčné, proti spotrebiteľom a protekcionistické v najhoršom zmysle tohto slova.“