EÚ zavedie koncept „dynamického dlhu“

Zdroj: Flickr

Podľa záverov štvrtkového summitu sa lídri dohodli, že budú väčšiu pozornosť venovať úrovni a vývoju dlhov a celkovej udržateľnosti. Opatrenie je súčasťou snahy o obnovenie rozpočtovej disciplíny. V minulosti sa úrovni verejného dlhu nevenovalo príliš veľa pozornosti, no to sa zmenilo najmä vplyvom gréckej krízy.

Konkrétny legislatívny návrh zverejní Európska komisia 30. júna. Podľa predbežných plánov sa krajina do rozporu s Paktom stability a rastu dostane v prípade, že nevykáže nasmerovanie k znižovaniu dlhu. Inými slovami, ak dlh presiahne 60 % HDP, štát nebude automaticky pokutovaný, ale bude musieť Komisii predložiť plán s pozitívnym vývojom dlhu.

Dvanásť krajín nad limitom

Súčasné nastavenie pravidiel týkajúcich sa dlhu, by mohlo viesť k pokutovaniu väčšiny členských krajín, ktoré prekročili 60-percentný limit. Do tejto skupiny sa podľa údajov Eurostat-u v súčasnosti zaraďuje dvanásť štátov.

V aprílovom rebríčku najzadlženejších krajín sa na prvú priečku zaradilo Taliansko (115,8 %) a za ním Grécko (115,1 %), Belgicko (96,7 %), Maďarsko (78,3 %), Francúzsko (77,6 %), Portugalsko (76,8 %), Nemecko (73,2 %), Malta (69,1 %), Veľká Británia (68,1 %), Rakúsko (66,5 %), Írsko (64,0 %) a Holandsko (60,9 %).

V roku 2011 by mal priemerný dlh v eurozóne dosiahnuť 88,5 % a 83,8 % v rámci celej EÚ. Vyplýva to z aktuálneho výhľadu Európskej komisie.

Operatívnejšie dlhové kritérium

„Potrebujeme, aby bolo dlhové kritérium operatívnejšie,“ uviedol predseda Komisie José Manuel Barroso lídrom na summite. „Krajiny sa v budúcnosti budú môcť vyhnúť konaniu za prekročenie dlhu, pokiaľ preukážu klesajúci trend v miere zadlženosti, a to aj napriek tomu, že dlh presahuje 60-percentný strop.“

Komisia koncom mesiaca zverejní detailný plán uvaľovania sankcií za prekročenie dlhu, rovnako aj nové indikátory vzťahujúce sa na dlh, mechanizmus na zvýšenie koordinácie národných hospodárskych politík (tzv. európsky semester) a ďalšie pravidlá hospodárskeho riadenia.

Meranie dlhu

Najkontroverznejšou záležitosťou je spôsob, ako merať dlh. Členské štáty majú rôzny názor na to, či súčasnú metódu kalkulácie treba alebo netreba zachovať. Napríklad, niektoré krajiny preferujú meranie „agregátneho“ dlhu, ktorý by zahŕňal súkromný a súčasne verejný dlh.

Takéto meranie by sa približovalo k spôsobu, akým sa na finančnú stabilitu krajiny pozerajú trhy. V súčasnosti je pre očakávanú dlhodobú nestabilitu verejných financií v drobnohľade špekulantov a ratingových agentúr Španielsko a to aj napriek tomu, že miera jeho dlhu je len mierne nad 60-percentným stropom.

Naopak Taliansko, ktorého dlh je druhým najvyšším v Európe a jeden z najvyšších na svete zatiaľ pozornosť nepritiahlo, najmä pre fundamentálnu stabilitu finančného sektora.

Británia, ďalší adept na „výslnie“?

Pokiaľ sa prijme princíp agregovaného dlhu, hodnotenie viacerých európskych dlhov by sa drasticky zmenilo. Veľká Británia by sa stala jednou z najzadlženejších krajín Európy pre masívnu súkromnú zadlženosť. Taliansko by sa zas stalo ukážkovým štátom pre vysokú mieru súkromných úspor a relatívnu stabilitu bankového sektora.

Metódu neočakávane podporuje stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Princíp „celkovej stability“, ktorý lídri uviedli v záveroch, zahŕňa mnoho parametrov, vrátane súkromného dlhu. Van Rompuy to potvrdil po skončení summitu.

Tieto parametre by mali figurovať aj v legislatívnom návrhu Komisie, aj keď nie je jasné, či budú brané do úvahy aj pred začatím konania za prekročenie dlhu alebo či jednoducho ostanú indikátorom konkurencieschopnosti, ktoré sa nespájajú s konkrétnou procedúrou.

Ďalší krok k prekonaniu dlhovej krízy

Európski socialisti medzitým navrhli ďalší spôsob, ako by Európska komisia mala pristupovať k riešeniu dlhovej krízy. Miesto nových parametrov vyzvali  k vytvoreniu osobitnej agentúry zameranej na dlh.

Agentúra by sa zameriavala na „spravovanie súčasného dlhu, uľahčovanie spravovania budúceho dlhu a ochranu voči špekulantom“, uviedla strana v tlačovej správe. Podľa socialistov by sa uľavilo národným rozpočtom a v kombinácii s jasnými politickými podmienkami by sa tak zaistil udržateľný hospodársky rast.