EÚ žiada „skutočný pokles“ poľnohospodárskych dotácií USA

poľnohospodárstvo

 

Krátka správa

Komisárka pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel po stretnutí s ministrami poľnohospodárstva EÚ a komisárom pre obchod Peterom Mandelsonom, ktorý vedie rokovania Únie vo WTO, vyhlásila, že ak nebudú Spojené štáty súhlasiť so „skutočným poklesom“ svojich poľnohospodárskych dotácií, svetové obchodné rokovania skončia neúspechom.

Jedným z problémov, pre ktoré sa súčasné kolo rokovaní o svetovom obchode dostalo do slepej uličky, je výška a spôsob zníženia poľnohospodárskych dotácií vo vyspelých krajinách. Členovia WTO sa v týchto dňoch stretávajú v Ženeve pri jednej z posledných príležitostí nájsť kompromis v protichodných názoroch.

Napriek volaniu šéfa WTO Pascala Lamyho však USA ani EÚ nepredpokladajú, že sa podarí dospieť k riešeniu, a preferujú žiadnu dohodu pred zlou dohodou.

Európska únia zreformovala svoju Spoločnú poľnohospodársku politiku v roku 2003 a súčasťou dohody o sedemročnom rozpočtovom rámci (finančná perspektíva 2007-2013) z decembra minulého roku je záväzok prijať ďalšiu reformu do roku 2013. Napriek tomu je EÚ terčom obvinení, že subvencovaním svojich poľnohospodárov poškodzuje záujmy farmárov v rozvojovom svete.

Spojené štáty tvrdia, že svoju poľnohospodársku politiku už zreformovali dostatočne, Kongres sa stavia proti akejkoľvek ďalšej liberalizácii poľnohospodárstva. Naopak, kroky EÚ považujú za nedostatočné a žiadajú ďalšie ústupky.