EÚ znepokojená skrytým protekcionizmom USA, Japonska

„Obmedzenia obchodu a investícií nemožno ospravedlňovať na základe národnej bezpečnosti v prípade, ak sú v skutočnosti predovšetkým protekcionistické a slúžia iným účelom“, tvrdí Komisia v správe o amerických obchodných bariérach, vydanej 18. apríla. Dodáva, že má „dlho vyjadrované obavy z nadmerného využívania“ bezpečnostných dôvodov, „čo môže byť interpretované ako skrytá forma protekcionizmu“.

Obchod medzi USA a EÚ tvorí asi 37% svetového obchodu a vzájomné investície dosahujú 1,89 bilióna eur. Európske firmy však podľa Komisie v USA čelia „prudkým regulačným bariéram“.

Mimoriadne znepokojivá je „Iniciatíva pre bezpečnosť dopravných kontajnerov (CSI)“, spustený v roku 2002 ako odpoveď na potenciálne riziko teroristického útoku proti námornej nákladnej doprave. Komisia tvrdí, že „kontroly CSI a súvisiace ďalšie americké colné postupy predstavujú značné dodatočné náklady a predlžujú prepravu európskych strojov a elektrických zariadení do USA… Toto bremeno je tak ťažké, že sa viacero menších európskych strojárskych firiem rozhodlo do USA nevyvážať.“

Americká požiadavka, aby boli všetky kontajnery smerujúce do USA skenované ešte v európskych prístavoch povedie podľa Komisie k „veľkému narušeniu obchodu“ a „vyžiada si zásadnú rekonštrukciu európskych prístavov, a na európskych podnikateľov položí veľké finančné bremeno“. Okrem toho, „nie je dokázaný žiaden reálny benefit pokiaľ ide o zlepšenie bezpečnosti“, tvrdí Komisia.

Správa tiež podčiarkuje problémy pri prístupe na americký trh s verejnými objednávkami, ktoré spôsobuje zákon známy ako „Nakupujte v Amerike“. Otvorenie trhov verejných obstarávaní v tretích krajinách je jedným z kľúčových cieľov novej obchodnej stratégie, ktorú komisár Mandelson prezentoval ešte v októbri 2006.

O týchto otázkach sa bude hovoriť na najbližšom zasadnutí Transatlantickej ekonomickej rady (TEC, 13. máj). TEC bola vytvorená v apríli 2007 ako platforma pre urovnanie rozdielov medzi americkými a európskymi zákonmi v oblastiach ako finančné služby, duševné vlastníctvo, či štandardy v dôležitých priemyselných sektoroch.

O protekcionizme hovoril aj komisár Mandelson na návšteve Japonska (21.-23. apríl). Zaútočil na „nepriateľské investičné prostredie, ktoré charakterizuje japonskú ekonomiku“ a ktoré odstrašuje európske investície. Japonsko „ostáva najuzavretejším investičným trhom v rozvinutom svete“, vyhlásil Mandelson a podčiarkol „globalizačný paradox“, ktorý krajina reprezentuje.

Japonsko podľa neho využíva otvorenosť iných ekonomík, svoju však necháva uzavretú. „V roku 2006 boli za každý dolár, ktorý Japonsko investovalo len v Británii a Holandsku, európske spoločnosti schopné investovať v Japonsku len tri centy.“ Mandelson preto žiadal „vyváženie“ investičných vzťahov medzi EÚ a Japonskom.

Podľa Financial Times mohli byť ostré Mandelsonove slová vyvolané aj neúspešným pokusom britského investičného fondu (The Children’s Investment Fund) zvýšiť podiel v japonskom veľkopredajcovi elektrickej energie J-Power na 20%. Tokio to odmietlo kvôli „dôvodom národnej bezpečnosti“.

O nepriateľskom prístupe k zahraničným investíciám, nedostatku transparentnosti japonského investičného systému a obmedzovaní priamych zahraničných investícií v sektoroch ako je poľnohospodárstvo, elektrické energia, zdravotníctvo, rybárstvo, lesníctvo či námorná doprava bude komisár hovoriť aj na dnešnom bilaterálnom európsko-japonskom summite.