EURACTIV Podcast | Poľnohospodári chcú biodiverzite pomôcť, no potrebujú finančnú motiváciu

EURACTIV Podcast

Poľnohospodárstvo je jedným z hlavných dôvodov úbytku biodiverzity vo vidieckej krajine. Dotácie, ktoré majú farmárov motivovať, aby hospodárili šetrnejšie k prírode v praxi nefungujú. Zmenu by mohli priniesť ekoschémy, no musia byť pre poľnohospodárov motivujúce. „Inak dobrý úmysel skončí opäť veľmi zlým výsledkom,“ upozorňujú odborníci. Po uzatvorení reformy agropolitiky na úrovni EÚ má ich nastavenie teraz v rukách už Slovensko.

„Niektoré poľnohospodárske postupy sú hlavnou príčinou poklesu biodiverzity,“ píše sa texte Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorú minulý rok predstavila Európska komisia.

Európske poľnohospodárstvo stojí na prahu ďalšej reformy, ktorá sa okrem iného kladie za cieľ znížiť ekologickú stopu agropotravinárskej výroby. EÚ očakáva, že túto výzvu vo svojich poľnohospodárskych politikách patrične zohľadnia aj všetky členské státy EÚ. Nasledujúce týždne a mesiace tak budú rozhodujúce pre smerovanie agrosektora na Slovensku v nasledujúcich siedmich rokoch.

Otázky do diskusie:

  • Aký je podiel poľnohospodárstva na úbytku biodiverzity v poľnohospodárskej krajine? Aké dôkazy pre to máme? Ktoré druhy živočíchov sú v poľnohospodárskej krajine najviac ohrozené? Je zodpovednosť za úbytok fauny a flóry na pleciach samotných farmárov, alebo je to nevyhnutným výsledkom poľnohospodárskych politík a agrodotačných schém? A vplýva úbytok biologickej rozmanitosti v krajine na potravinovú bezpečnosť?
  • Aké poľnohospodárske postupy môžu pomôcť biodiverzite a sú uplatniteľné aj veľkými farmami, ktoré dominujú slovenskému agrosektoru? A nemôžu ohroziť produktivitu a príjmy poľnohospodárov a zamestnanosť vo vidieckej krajine?
  • Zlepší situáciu zvierat a rastlín vo vidieckej krajine nová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ? A ako na túto výzvu a očakávane zmeny v poľnohospodárskych politikách zareaguje Slovensko?

Na tému diskutovali:

  • Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
  • Milan Kyseľ, štátny tajomník Ministertsva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Jozef Šumichrast, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava, SPPK
  • Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko

Podcast nájdete v službách:

Soundcloud | Apple podcasty | Google podcasty | Spotify | PodBean | Sticher |

CastBoxOvercast | Podcastadict