Euro je už takmer isté

Aprílový optimizmus ekonomických analytikov a expertov na Slovensku v súvislosti s prijatím eura je rekordný. K hodnote 93% prispelo zverejnenie odhadov Európskej komisie o inflácii na Slovensku. Potvrdili, že Brusel nemá obavy o udržateľné plnenie inflačného kritéria.

„Podľa Európskej komisie by totiž inflácia na Slovensku mala v roku 2008 dosiahnuť úroveň 3,8% a v prvom roku po zavedení eura, v roku 2009, úroveň 3,2%, čo by malo byť v oboch rokoch 0,2 až 0,3% pod hranicou maastrichtského kritéria,“ uviedla v prieskume analytička Poštovej banky Eva Sárazová.

„Už bola urobená politická dohoda o začlenení Slovenska do eurozóny,“ usudzuje bývalý štátny tajomník MF SR Vladimír Tvaroška.Oproti marcu analytici očakávajú silnejší konverzný kurz, pri ktorom by sa mohli zamieňať koruny za eurá. Priemer odhadov šestnástich analytikov vyšiel na 32,28 SKK/EUR. Odhady sa pohybovali v rozpätí od 31,76 SKK/EUR do 33,00 SKK/EUR.

Na poslednom aprílovom prieskume inštitútu INEKO sa zúčastnilo 18 ekonomických analytikov, z nich sedemnásť verí v prijatie eura v stanovenom termíne a jeden neverí. Pri prvej sonde analytických prognóz prijatia európskej meny v septembri 2006 boli názory úplne rozpoltené – šance na euro boli len 52%. S pribúdajúcimi mesiacmi prevažovali stále viac optimistické vyhliadky. K jedinému výraznejšiemu poklesu zo 77% na 70% došlo v septembri 2007 v dôsledku avizovanej zmeny pravidiel Eurostatu pri vyčísľovaní deficitu verejných financií, ako aj zámerov vlády, ktoré by zhoršili udržateľnosť verejných financií.

Experti pripomínajú, že Slovensko nesmie zaspať a ďalej pokračovať v znižovaní verejných financií: „Podstatné je, aby pri rýchlejšom raste ekonomiky, ako je prognóza, boli vyššie príjmy využité na zníženie deficitu a nie na zvýšenie výdavkov,“ povedala v aprílovom prieskume členka predstavenstva VÚB Elena Kohútiková. Pre zabezpečenie cenovej stability budú podľa nej rozhodujúce vnútorné faktory – dodržanie fiskálnej a mzdovej disciplíny a pokračovanie vo zvyšovaní flexibility trhu práce.

Pozície:

Elena Kohútiková, VÚB: “Kritérium cenovej stability sme splnili s dostatočnou rezervou. Na základe prognózy Európskej komisie nie je problém ani s udržateľným plnením cenovej stability pre najbližšie obdobie. Ak sa použije princíp rovnakého zaobchádzania – euro môžeme privítať. Pre ďalšie zabezpečenie cenovej stability budú rozhodujúce vnútorné faktory – dodržanie fiškálnej a mzdovej disciplíny a pokračovanie v zvyšovaní flexibility trhu práce. Vonkajšie faktory sú dnes viac rizikové, nielen čo sa týka cien surovín a potravín, ale i finančných turbulencií na medzinárodných finančných a kapitálových trhoch.”

Marek Gábriš, ČSOB: “Po zverejnení jarných prognóz Európskej komisie je zrejmé, že Brusel nemá problém s udržateľnosťou slovenskej inflácie! Zrejme aj správa ECB bude o čosi miernejšia ako prvý návrh.”

Eva Sárazová, Poštová banka: “Slovensko skončilo vlani s deficitom verejných financií na úrovni 2,2% HDP a s verejným dlhom na úrovni 29,4% HDP. S prehľadom tak splnilo obe časti fiškálneho kritéria. Na pozitívne hodnotenie však nestačí splniť kritérium len za rok 2007, ale je potrebné preukázať tendenciu znižovania deficitov aj v ďalších rokoch. Saldá navrhnuté rezortom financií na roky 2008 až 2011 naznačujú, že vláda tento fakt do úvahy berie. Na druhej strane však navrhnuté čísla nie sú úplne v súlade s výzvami Európskej komisie a preto nemožno vylúčiť fakt, že komisia ešte vyzve Slovensko k rýchlejšiemu znižovaniu deficitov pre budúce roky. V prípade celkového hodnotenia kritéria však očakávam pozitívny výsledný verdikt.”