Euro má šancu na 75%

Pozadie:

INEKO v spolupráci s Klubom ekonomických analytikov pravidelne skúma názory expertov na prijatie eura. Novembrového prieskumu sa zúčastnilo 21 analytikov, predovšetkým z bankového sektora. 18 z nich verí v prijatie eura v stanovenom termíne 1. január 2009, traja neveria.

Otázky:

Nárast očakávania prijatia eura na 75% spôsobilo najmä prijatie štátneho rozpočtu. Analytici ho označujú za kompromis medzi charakterom vlády a euroambíciami. Napriek mnohým kritickým pripomienkam zvýšil ich predpoklad, že Slovensko splní Maastrichtské kritériá s rezervou.

Najviac sa obávajú plnenia inflačného kritéria po zavedení novej meny. Pravdepodobnosť udržania cenovej stability klesla na 81%. Väčšina analytikov sa zhoduje v názore, že ceny sa po prijatí eura zvýšia najmä v dôsledku vyrovnávania cenovej hladiny s ostatnými štátmi eurozóny.

Sedemnásti experti odhadli aj kurz, pri ktorom by sa mohli zamieňať koruny za eurá. Z priemeru ich odhadov vyšiel kurz 32,63 SKK/EUR.

Najvyššie šance na úspech malo euro v predpovediach analytikov v lete (78%). Vtedy však prieskum zahŕňal menší počet respondentov. Pri porovnaní odhadov rovnakej vzorky sa novembrový výsledok dostáva na rovnakú rekordnú úroveň.

Pozície:

Eugen Jurzyca, INEKO: „Schválený rozpočet na rok 2008 ako aj mnohé vyjadrenia premiéra o verejných financiách z ostatných týždňov sú „eurokompatibilné“. Nebude ľahké politicky ustáť plánované sprísňovanie rozpočtu smerom k nasledujúcim parlamentným voľbám.“

Elena Kohútiková, VÚB: „Schválený rozpočet priblížil Slovensko míľovými krokmi k euru. Napriek tomu, že si viem predstaviť v čase ekonomického rozkvetu Slovenska omnoho úspornejší rozpočet i inú štruktúru jeho výdavkov, považujem súčasný rozpočet za kompromis. Doterajšie poznatky a prognózy hovoria, že by sme kritérium inflácie mali splniť s dostatočnou rezervou.“

Viliam Pätoprstý, UniCredit Bank: „Vývoj výberu daní za 11 mesiacov a podoba rozpočtu na rok 2008 podľa môjho názoru pridáva optimizmus vo výhľade na plnenie Maastrichtského kritéria pre verejné financie. Aj naďalej však platí, že väčším problémom než deficit verejných financií je najmä štruktúra priorít verejných financií.“

Anonymný komentár: „Vládne plány v oblasti sociálneho zabezpečenia sú argumentom idúcim proti kritériu dlhodobej udržateľnosti.“

Zlacký Vladimír, Ernst & Young: „Po vstupe do eurozóny by nevyhnutne došlo k nárastu inflácie. Európske autority si uvedomujú riziko vstupu do eurozóny pre krajiny, ktoré nedosiahli dostatočnú mieru konvergencie. Ak by Slovensko euro prijalo – keďže menová politika nebude môcť reagovať na slovenské podmienky a úrokové sadzby budú nastavené pre bohaté krajiny eurozóny – možno očakávať negatívne reálne úrokové sadzby (vzhľadom na vysokú infláciu, ktorá bude dôsledkom cenové vyrovnávania bez pomoci výmenného kurzu). To prispeje k rastu domáceho dopytu už aj tak rýchlo rastúcej ekonomiky a následne k ďalším inflačným tlakom. Dôsledkom môže byť vznik inflačnej špirály.