Euro má šancu na 78%

Pozadie:

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO pravidelne zisťuje názory popredných slovenských analytikov na úspešnosť zavedenia eura na Slovensku v roku 2009. Decembrová hodnota 78% vracia euro-šance späť na najvyššiu úroveň z minuloročného leta.

Otázky:

Z 23 ekonomických analytikov bánk a špecializovaných špoločností devätnásť verí v prijatie eura v stanovenom termíne a štyria neveria. Oproti novembrovému hodnoteniu zdvihli svoje očakávanie na 78%, čo je nárast o tri percentá. Prispelo k tomu najmä pokračovanie v zlepšovaní hospodárenia štátu.

 
Udržanie inflácie označili analytici za najväčšie riziko plnenia Maastrichtských kritérií. V úspešnosť tohto procesu verí len 80% opýtaných respondentov, čo je najnižšia hodnota za uplynulý rok. Naopak, kritérium deficitu verejných financií získalo historicky najlepšie vyhliadky – až 90% analytikov je presvedčených, že Slovensko udrží verejné financie na uzde. Rozhodujúcu úlohu tu zohrali aktuálne odhady deficitu za rok 2007 na úrovni 2,5%, čo vytvára pohodlnú rezervu pre požadovaný 3% limit.

Pozície:

Eva Sárazová, Poštová banka: „Slovensko by za rok 2007 nemalo mať problém s plnením trojpercentnej maastrichtskej podmienky a to dokonca s väčšou rezervou, ako sa pôvodne očakávalo. Aj napriek dobrým „percentám“ v súčasnosti by však vláda v čase výrazného ekonomického rastu mala mať snahu hospodáriť čo najefektívnejšie a vytvárať tak rezervy na časy, kedy už ekonomika nebude rásť až tak rýchlym tempom. „

Anton Marcinčin, Svetová banka: „Kameňom úrazu ostáva nekonzistentnosť vyhlásení a akási nečinnosť vlády SR, ktorá nahráva možnému politickému odmietnutiu prijatia Slovenska za člena eurozóny. Udržateľnosť inflácie a snáď aj kurzová stabilita môžu poslúžiť ako formálne dôvody. Pozitívne nevplýva ani odkladanie prijatia eura v iných nových členských štátoch.“

Elena Kohútiková, VÚB: „Inflačné kritérium sme schopní plniť. V prospech jeho splnenia hovorí to, že na spotrebiteľskom trhu s potravinárskymi výrobkami je pomerne vysoká konkurencia, vďaka ktorej dopad rastu cien na Slovensku nebol taký výrazný ako v iných krajinách, v ktorých nie je tak rozvinutý trh. Na druhej strane charakter našej ekonomiky a našej spotreby je stále veľmi závislý od cien surovín a tam súčasný vývoj môže mať výraznejší dopad na našu cenovú hladinu.“