Euro pre nových členov EÚ v nedohľadne?

Krátka správa:

Správa Svetovej banky, ktorá pokrýva osem krajín strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v máji 2004, ako aj Bulharsko a Rumunsko, ktoré vstúpili v januári 2007, sa nesie v optimistickom duchu, pokiaľ ide o ekonomický výhľad v regióne, ale tiež varuje pred rizikami inflácie.

“Rok 2007 prinesie ďalšie kolo nárastu regulovaných cien pre väčšinu krajín EÚ-8+2, čo bude mať dopad na infláciu najvyšší v Maďarsku, Česku, Estónsku, Litve a Rumunsku,” povedal vedúci tímu Svetovej banky Thomas Blatt Laursen. “Súčasne by však ostrý pokles cien ropy mohol v roku 2007 zabrzdiť nárast inflačných tlakov,” dodal.

Rast reálneho HDP sa regióne zosilnel, najmä v Poľsku, Slovensku a Rumunsku, uvádza správa. Pobaltské štáty, Slovinsko a Bulharsko tiež rastú viac, než tomu bolo v roku 2005, dodáva správa.

K rastu dochádza v niekoľkých krajinách v prostredí zhodnocovania meny oproti mene euro, kým rast eurozóny je mierny a ceny ropy značne klesli od septembra 2006 a začiatkom roka 2007.

Správa si tiež všíma, že “sa objavuje tendencia k vyššej inflácii”. Zatiaľ čo inflácia je pod kontrolou v Poľsku a Česku, krajiny ako štáty Pobaltia, Rumunsko a Bulharsko s ňou zápasia.

Väčšina ďalších krajín zápasí s tým, aby splnili podmienky vstupu.

Súčasne však správa varuje pred entuziazmom voči skorému prijatiu jednotnej meny, ktorý vo väčšine nových členov EÚ poklesol. Okrem Slovinska, ktoré sa stalo ďalším členom eurozóny v januári 2007, “väčšina ďalších krajín zápasí s tým, aby splnili podmienky vstupu”, vyhlasuje správa a poukazuje na to, že väčšina z nich “opustila špecifické cieľové údaje pre vstup do eurozóny”.

“Prijatie eura nebude na mnohých miestach možné minimálne do roku 2010,” končí sa správa.