Eurofondy: SR vrátila Bruselu stovky miliónov

Krátka správa

Postupné uzatváranie kohútikov nad starým programovým obdobím už vlani o tomto čase odhalilo problémy a Slovensko vracalo do rozpočtu EÚ peniaze hlavne z gescie rezortu práce a školstva. Najviac ich bolo z bratislavských programov JPD BA Cieľ 2 a Cieľ 3. Teda správy, že Slovensko vracia po každom uzatvorenom roku programového obdobia časť alokácie späť nie je nová informácia, dokonca ani v tomto roku. 

Už začiatkom (tohto roku) januára odkazoval ministerke Viere Tomanovej (SMER-SD) poslanec SDKÚ-DS Štefan Kužma (EurActiv, 23/I/2008), že jej to na agende eurofondv na ministerstve práce ešte stále škrípe. Podľa údajov z ministerstva práce šlo vtedy o sumu okolo 230 miliónov korún.

Táto suma sa v údajoch MF SR, ktoré poskytlo TV TA3 (TA3, 8/II/2008) a zverejnilo 6. februára na svoje stránke navýšila ešte o ďalšie milióny, o ktorých nebolo až tak počuť, a to o zdroje cezhraničného programu INTERREG na rakúskej hranici. Takže straty za rok 2005 sa vyšplhali na viac ako 273 mil. korún (7,2 mil. eur pri kurze 38 SKK/euro), cituje v správe TA3 MF SR. Prekvapivé na daných údajoch je skôr rok 2004, kde MF SR v lete 2007 pre EurActiv uvádzalo sumu, o ktorú sa znižoval záväzok v intervale okolo 108 mil. korún, ktorá je o viac ako 80 mil. korún nižšia (192 mil. SKK podľa TA3).

V argumentoch zainteresovaných subjektov – rezorty práce a školstva sa opakujú argumenty o zlom nastavení, veľkom počte malých projektov, ktoré sa nedali zvládať a i o zlom nastavení národných projektov.

K tomu expert na problematiku eurofondov z občianskeho združenia Eurofondy pre Slovensko Ján Rudolf (v 2005 šéfoval sekcii ESF na ministerstve práce a od leta 2006 do marca 2007 bol generálny riaditeľ Sekcie stratégia riadenia regiónov zodpovednej za nové eurofondy na ministerstve výstavby) dodáva politické nominácie a fluktuáciu odborníkov a že je škoda týchto „stá mliónov“.

Škoda to je. Zaiste. Pozitívnejšie však je, že  z troch problematických operačných programov sú dva a že straty z Interegu boli už len okolo 15% alokácie (aj vzhľadom na operácie, ktoré podniklo vlani na jeseň po dohode s Rakúskom MVRR). Dobrou správou je možno ja to, že minuloročné  ministerské analýzy z leta 2007 kalkulovali v pesimistických variantoch s oveľa väčšími vratkami a nakoniec uvedená suma sa blíži k práve k tomu strednému variantu.

A straty z programu JPD BA Cieľ 3 budú zrejme aj o rok. Menej sa hovorí, že ministerstvo práce vlani konalo a určite aj pod tlakom predchádzajúcich udalostí a kritiky za odhadované straty z ESF blížiacich sa 700 mil. korún. K takému kroku patril aj príchod skúsených odborníkov pod vedením Márie Kompišovej z ministerstva financií. Tá však koncom roka 2007 z ministerstva práce odišla a pred ňou už aj niektorí jej blízki spolupracovníci.  

Nedávno sa menili stráže vo vrcholnom manažmente eurofondov aj na rezorte hospodárstva. Podľa informácií EurActivu si do kresla generálneho riaditeľa na Sekcii podproných programov zodpovednej za eurofondy v rezorte hospodárstva  sadla Iveta Pabišová, ktorá vymenila jej mnohoročného šéfa za predošlej i novej vlády Ján Ježa. V rezorte je už niekoľko mesiacov stále iba „poverená riadením“ Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, ktorá mala a opäť bude mať na starosti eurofondy pre cestovný ruch Svetlana Gavorová, pred ktorou sa v priebehu roka vymenil riaditeľ SACRu hneď niekoľkokrát.