Eurokomisár hovorí o troch hlavných zlepšeniach v poľnohospodárstve po 2020

Phil Hogan: „Bez ohľadu na to, aký bude rozpočet SPP, po roku 2020 očakávame vynakladanie prostriedkov oveľa efektívnejším spôsobom.“ [Shutterstock]

Po roku 2020 bude agropolitika menej byrokratická, viac orientovaná na technické inovácie a zvýši životný štandard farmárov, sľubuje eurokomisár Phil Hogan.

Európska komisia a členské štáty diskutujú o podobe budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Debata vychádza z návrhu Komisie, ktorý počíta s ďalším zjednodušovaním a väčšími kompetenciami členských krajín, aby mohli lepšie reagovať na svoje špecifické podmienky.

Zjednodušenie agropolitiky by nemalo narušiť spoločný trh

Komisia sa inšpirovala podnetom z verejnej konzultácie a predstavila plán, v ktorom majú mať členské štáty viac právomoci.

Cieľom Komisie je stanoviť si na európskej úrovni pevné a jasné ciele.

„Nová SPP by mala členským štátom garantovať viac flexibility pri naplňovaní cieľov v ich špecifických podmienkach. Prvýkrát budú mať členské krajiny možnosť schváliť si vlastné plány, ako budú farmárov a rozvoj vidieka podporovať prostredníctvom európskych fondov agropolitiky.“

Zatiaľ nie je jasné, ako bude vyzerať Viacročný finančný rámec a aká časť z rozpočtu bude na spoločnú agropolitiku vyčlenená.

„Bez ohľadu na to, ako bude finálny rozpočet vyzerať, už teraz pracujeme na nových legislatívnych návrhoch, ktoré umožnia SPP sústrediť sa viac na výsledky,“ tvrdí Hogan.

Efektívne výdavky

Hogan zdôrazňuje, že sektor poľnohospodárstva potrebuje viac mladých ľudí. Zvyšovanie cien potravín, klimatická zmena a ďalšie faktory ovplyvňujú poľnohospodársku produkciu.

Aj preto farmári volajú v spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020 po väčšej stabilite. Potrebujú investície a prostriedky na stabilizovanie príjmov. Európska únia vo svojom návrhu plánuje vytvoriť aj spoločnú platformu na krízové riadenie v sektore a možnosť výmeny skúseností medzi farmármi.

10 rokov zjednodušovania agropolitiky EÚ

Už desať rokov sa Európska komisia s členskými štátmi snažia zjednodušiť rámec Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ.

Pre Hogana je toto prvý dôvod, prečo by farmári mali budúcnosti agropolitiky viac dôverovať:

„Vypočuli sme si obavy farmárov. Povedali nám, že SPP je príliš byrokratická a príliš orientovaná na súlad s pravidlami namiesto súladu s konkrétnymi výsledkami. Presne na tieto výhrady bude budúca politika reagovať.“

„Bez ohľadu na to, aký bude rozpočet SPP, po roku 2020 očakávame vynakladanie prostriedkov oveľa efektívnejším spôsobom.“

Greenpeace: Agropolitika je v slepej uličke

Poľnohospodárska politika vedie potravinový systém do slepej uličky. Ekonomicky aj ekologicky je tento model neudržateľný, hovoria mimovládne organizácie.

Nové technológie a inovácie

Druhou víziou lepšej agropolitiky sú technologické zmeny. „Technológia sa od reformy SPP v roku 2013 posunula dopredu. Európski farmári môžu z nových technológii veľmi profitovať a nové návrhy budúcej agropolitiky to zohľadnia.“

„Chceme uľahčiť možnosť investovať do inovácii a výskumu nových technológii. Tieto môžu farmárom ušetriť čas aj peniaze. Od strojov, ktoré vedia určiť zrelosť hrozna pre zber až po senzory, ktoré vedia regulovať presné množstvo vody pre dané plodiny.“

Technológie by mali priniesť presnejšie poľnohospodárstvo

Spoločný poľnohospodárska politika bude podporovať nové technológie v agrosektore aj po roku 2020. Veľké očakávania sa spájajú najmä s tzv. technológiami presného poľnohospodárstva.

Hogan tiež doplnil, že nové technológie vedia využívať aj národné inštitúcie. Príkladom je program Kopernikus. Údaje, ktoré satelity Kopernika zozbierajú sú krajinám EÚ k dispozícii každý týždeň.

„Satelitné snímky z programu Kopernikus sú voľne dostupné a majú viacero využití. Vieme ich využiť a nahradiť nimi návštevy priamo na mieste. Umožnia nám kontrolu správneho striedania plodín v súlade s ochranou životného prostredia ale aj kontrolu obhospodarovanej pôdy (na ktorú farmár poberá priame platby).“

Európska únia míňa asi 40 % svojho rozpočtu na poľnohospodárske dotácie. Tieto ale nie vždy idú na tie účely, na ktoré by mali ísť. V máji 2017 Európsky dvor audítorov zdôraznil, že je treba lepšie kontrolovať európske peniaze smerujúce do poľnohospodárskej politiky.

„Tie isté snímky vedia využiť aj samotní farmári pre určenie, aké plodiny budú pestovať alebo o vhodnom čase na ich zber. Všetko prostredníctvom dostupnej mobilnej aplikácie na ich telefóne,“ dodal Hogan.

Sedem inovácií, ktoré menia poľnohospodárstvo v Európe

Technológie a inovatívne prístupy sú základom udržateľnosti poľnohospodárstva na celom svete.

Niektoré členské krajiny ako napr. Grécko sa už vyjadrili, že chcú potenciál programu Kopernikus využiť na rozvoj ich smart poľnohospodárstva. Podľa farmárov ale treba pre plný rozvoj technológii v prvom rade zlepšiť infraštruktúru mobilnej siete.

Podpora mladých farmárov

Nová SPP bude mať jasne definovanú snahu zlepšiť životný štandard farmárov a vidieckych oblastí. A mala by mať špeciálne zameranie pre mladých farmárov, ktorí usilujú o generačnú obnovu sektora.

„Chceme mladým farmárom ponúknuť viac finančných podnetov, zlepšiť prístup k pôde a investíciám a uľahčiť presun vlastníctva pôdy medzi generáciami,“ menoval Hogan príklady, ako chce Komisia prilákať viac mladých ľudí k agroprofesii.

V snahe podporiť zamestnanosť a rast v sektore, Komisia sa zameria na podporu kľúčových oblastí s veľkým potenciálom ako je napr. biohospodárstvo.

„Zaistíme väčšiu koordináciu a prístup k rôznym formám financovania, nielen SPP. Dobré nápady by nemali zostať nezrealizované len preto, že ich nie je možné napasovať na formy financovania,“ doplnil Hogan. Komisia sa bude snažiť využiť jednotný digitálny trh a to nielen v zmysle technickej revolúcie na farmách, ale aj vo vidieckych oblastiach všeobecne.