Eurokomisia radí členským štátom, aby neposkytovali pomoc firmám s väzbami na daňové raje

Výkonná podpredsedníèka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže a digitalizáciu Margrethe Vestager. [FOTO TASR/AP]

Cieľom odporúčania Komisie je poskytnúť členským štátom usmernenie, ako stanoviť podmienky pre finančnú podporu, ktoré zabránia zneužitiu verejných financií, a posilniť záruky proti zneužívaniu daní v celej EÚ.

Európska komisia v utorok (14. júla) odporučila, aby členské štáty EÚ neposkytovali finančnú podporu podnikom s väzbami na krajiny, ktoré sú na zozname EÚ obsahujúcom nespolupracujúce daňové jurisdikcie.

Okrem väzieb na daňové raje by sa nové obmedzenia mali vzťahovať aj na podniky, ktoré boli usvedčené zo závažných hospodárskych trestných činov – ako sú napríklad finančné podvody, korupcia či neplatenie daní a záväzkov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Cieľom odporúčania Komisie je poskytnúť členským štátom usmernenie, ako stanoviť podmienky pre finančnú podporu, ktoré zabránia zneužitiu verejných financií, a posilniť záruky proti zneužívaniu daní v celej EÚ v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Výkonná podpredsedníčka Komisie Margrethe Vestagerová, ktorá zodpovedá za politiku hospodárskej súťaže, v tejto súvislosti uviedla, že také výnimočné objemy štátnej pomoci pre podniky, aké sa udeľujú v súvislosti s koronakrízou, „tu ešte neboli“. A upozornila, že nie je prijateľné, aby sa podniky využívajúce výhody z verejnej podpory vyhýbali daňovým povinnostiam s pomocou daňových rajov.

Podľa eurokomisára pre hospodárstvo Paola Gentiloniho „v tejto kríze sme všetci na jednej lodi a musíme sa spravodlivo podieľať na daniach, aby sme podporovali a nepodkopávali spoločnú snahu o hospodárske oživenie“. Zdôraznil, že tí, ktorí úmyselne obchádzajú daňové pravidlá alebo sa dopúšťajú trestnej činnosti, by nemali profitovať zo systémov, ktoré sa snažia obchádzať.

Odporúčania Komisie

Komisia odkázala, že je na členských štátoch, aby rozhodli, či chcú poskytovať finančnú podporu a navrhnúť opatrenia v súlade s pravidlami EÚ vrátane pravidiel štátnej pomoci a so svojimi vlastnými politickými cieľmi.

Súčasťou pomoci po koronakríze, ktorú podporuje Komisia, je i značná finančná podpora na zabezpečenie likvidity a kapitálu pre podniky, záchranu pracovných miest, ochranu dodávateľských reťazcov a uľahčenie výskumu a vývoja.

Viaceré členské štáty už vyjadrili ochotu prijať pravidlá na obmedzenie prístupu k takejto podpore podnikom, ktoré využívajú daňové raje alebo ktoré boli usvedčené z hospodárskych trestných činov. Práve tieto štáty požiadali eurokomisiu o usmernenia k tomu, ako čo najvhodnejšie riešiť tento problém.

Cieľom odporúčania exekutívy EÚ je poskytnúť členským štátom návod, ktorý im pomôže zabrániť, aby sa verejná podpora využívala pri daňových podvodoch a únikoch, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam, praní špinavých peňazí alebo financovaní terorizmu.

Dva čierne zoznamy, dva osudy

Členské krajiny schvílili čierny zoznam daňových rajov, ale nie čierny zoznam krajín, cez ktoré sa perú špinavé peniaze a financuje terorizmus. Európsky parlament vidí ustupovanie lobingu. 

Verejná podpora by sa najmä nemala poskytovať podnikom, ktoré majú väzby na daňové raje uvedené na čiernom zozname EÚ. Ak sa členské štáty rozhodnú zaviesť takéto ustanovenia do svojich vnútroštátnych právnych predpisov, Komisia navrhuje niekoľko pravidiel, ktorými by mali finančnú podporu podmieniť.

Zoznam EÚ obsahujúci nespolupracujúce daňové jurisdikcie je podľa Komisie najlepším základom na uplatňovanie takýchto obmedzení, pretože umožní všetkým členským štátom konať konzistentne a zabráni individuálnym opatreniam, ktoré by mohli byť v rozpore s právom EÚ.

Komisia je pripravená diskutovať s členskými štátmi o ich plánoch na zabezpečenie toho, aby sa poskytovanie štátnej pomoci, najmä vo forme rekapitalizácie, obmedzovalo iba na podniky, ktoré platia svoj spravodlivý podiel na daniach. Komisia odporúča aj niektoré výnimky z týchto obmedzení s cieľom chrániť poctivých daňovníkov – tie sa však musia uplatňovať za prísnych podmienok.

Členské štáty by sa podľa Komisie mali dohodnúť na primeraných požiadavkách na podniky, ako preukázať, že nemajú žiadne prepojenie s niektorou z nespolupracujúcich daňových jurisdikcií na spomínanom zozname EÚ. V odporúčaní sa navrhujú zásady, o ktoré sa členské štáty môžu v tejto oblasti oprieť.