Eurokomisia zverejnila návrh na blokovanie firiem dotovaných tretími krajinami

Tlačová konferencia pri predstavovaní nových iniciatív Európskej komisie. [EC/Aurore Martignoni]

Európska komisia zverejnila návrh nových právomocí na zablokovanie zahraničných, štátom podporovaných firiem, ktoré neférovo zasahujú do podnikania v Európe. Blok aj takto hľadá nové spôsoby, ako reagovať na vzostup Číny.

Pravidlá musia ešte schváliť členské štáty Európskej únie a Európsky parlament. Poskytnú však príslušným úradom pre hospodársku súťaž nové možnosti na preskúmanie zahraničných firiem, ktoré sa snažia získať podniky alebo verejné zákazky v Únii.

V pravidlách sa konkrétne Čína nespomína, ale prichádzajú v čase, keď sú vzťahy medzi EÚ a jej druhým najväčším obchodným partnerom na bode mrazu po vzájomnej výmene sankcií pre problémy s dodržiavaním ľudských práv v ázijskej krajine. Tie prinútili Komisiu pozastaviť ratifikáciu dohody o investovaní medzi EÚ a Čínou, ktorú podporovalo Nemecko a bola označovaná za kľúčový nástroj na vydláždenie cesty k lepším vzťahom.

„Nespravodlivé výhody poskytované prostredníctvom dotácií ničia medzinárodnú konkurenciu. Preto sme si stanovili ako prioritu potlačenie takýchto nekalých praktík,” uviedol viceprezident EÚ Valdis Dombrovskis.

„Čína je v tomto kontexte určite problém, ale môže sa to týkať takmer každej krajiny a každej situácie, ak vyjde najavo, že trh je deformovaný,“ dodal.

Európska komisia sľubuje obranu proti obchodnej „šikane“, nástroj mohol pomôcť H&M v spore s Čínou

Legislatívny návrh, ktorý by Únii dával súbor nástrojov na obranu proti nátlakovým obchodným praktikám, chce Komisia predstaviť do konca roka. Europoslanci z obchodného výboru však tlačia na rýchlejší proces. Európskym firmám, ktoré sa dostali do nevôle Pekingu, už klesli akcie.

Skontroluje ich protimonopolný úrad

Podľa nových pravidiel by mal protimonopolný úrad bloku preskúmať štátom podporované zahraničné spoločnosti, ktoré sa snažia získať podniky v EÚ s ročným obratom viac ako 500 miliónov eur.

Úrad bude preverovať štátnu pomoc aj v prípade dotovaných spoločností, ktoré sa uchádzajú o veľké verejné zákazky v Európe, napríklad v oblasti železníc alebo telekomunikácií, v hodnote viac ako 250 miliónov eur.

V prípade potreby bude môcť Brusel prijať korekčné opatrenia na nápravu možného narušenia hospodárskej súťaže. A v niektorých prípadoch dokonca zakázať fúziu alebo zadanie verejnej zákazky príslušnej firme.

Medzi nelegálnu pomoc môžu patriť bezúročné pôžičky, preferenčné daňové zaobchádzanie alebo jednoducho priame dotácie.

Európska organizácia zamestnávateľov BusinessEurope privítala tento „krok správnym smerom“.

Tieto pravidlá zavádza Brusel krátko po tom, čo Komisia koncom decembra 2020 dosiahla prekvapujúcu investičnú dohodu s Pekingom.

Dombrovskis, ktorý má tiež na starosti obchod v EÚ, pre agentúru AFP uviedol, že vzhľadom na sankcie a „jedovatý“ politický kontext pozastavil presadenie investičnej dohody v Európskom parlamente.

Spor medzi EÚ a Čínou sa v marci ešte vyostril, keď Brusel uvalil sankcie na štyroch predstaviteľov čínskej Komunistickej strany a regiónu Sin-ťiang pre ich akcie proti ujgurskej moslimskej menšine.

Peking rýchlo zasiahol represívnymi opatreniami proti európskym politikom a akademickým pracovníkom, vrátane nemeckých poslancov Reinharda Bütikofera a Michaela Gahlera.

Bütikofer v stredu (5. mája) povedal, že pozastavená investičná dohoda je pre čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga „osobnou blamážou“, keďže minulý rok „vyhlásil Európu za najvyššiu prioritu“.

Únia potrebuje nové obchodné ochranné nástroje, hovorí komisár

Nádejný nový eurokomisár pre obchod, Valdis Dombrovskis, plánuje predstaviť nový mechanizmus na ochranu trhu EÚ pred nátlakom Číny a Spojených štátov v prípade, že sa stane novým komisárom pre obchod.

Nová priemyselná stratégia

Komisia v stredu (5. mája) predstavila tiež svoju novú priemyselnú stratégiu, ktorá by mala pomôcť bloku zmierniť jeho závislosť na dodávkach z Číny a ďalších krajín, najmä po tom, ako pandémia ochorenia COVID-19 uštedrila Európe v tomto smere tvrdú lekciu.

Vytýčila jej tri hlavné priority – posilnenie odolnosti jednotného trhu, riešenie strategických závislostí EÚ a urýchlenie dvojitej transformácie.

Komisia upozornila, že pri posilňovaní odolnosti jednotného trhu sa treba poučiť z pandémie nového koronavírusu, lebo po jej vypuknutí došlo k obmedzeniu dodávok, uzavretiu hraníc a fragmentácii trhu.

Medzi nové opatrenia patrí vytvorenie núdzového nástroja pre jednotný trh ako štrukturálne riešenie na zaistenie voľného pohybu tovaru a služieb v kontexte budúcich kríz. Nový nástroj zaručí väčšiu transparentnosť a solidaritu a má riešiť kritický nedostatok výrobkov tým, že urýchli ich dostupnosť a posilní spoluprácu v oblasti verejného obstarávania. Ďalej chce Komisia zabezpečiť, aby členské štáty v plnej miere vykonávali smernicu o službách, posilniť dohľad nad trhom s výrobkami a zmobilizovať významné investície na podporu malých a stredných podnikov.

Pri riešení strategických závislostí EÚ eurokomisia tvrdí, že otvorenosť obchodu a investíciám je silnou stránkou Únie a tiež zdrojom jej rastu a odolnosti. Koronakríza však upozornila na potrebu analyzovať a riešiť strategické závislosti technologického i priemyselného charakteru.

Čo prinesie priemyslu rok 2021

Európska zelená dohoda spustí v roku 2021 vlnu reforiem, ktoré zásadne ovplyvnia slovenský priemysel. Aké míľniky budú budúci rok pre priemyselný sektor kľúčové?

Komisia vykonala analýzu založenú na obchodných údajoch a z 5200 výrobkov dovážaných do EÚ identifikovala 137 výrobkov v citlivých ekosystémoch, na ktorých je Únia veľmi závislá. Ide o energeticky náročné priemyselné odvetvia, ekosystémy v oblasti zdravia a výrobky, ktoré sú dôležité z hľadiska podpory zelenej a digitálnej transformácie. Z toho je 34 výrobkov vysoko „zraniteľných“ z dôvodu obmedzených možností, pokiaľ ide o ich diverzifikáciu či nahradenie výrobou v EÚ.

Šesť hĺbkových preskúmaní týkajúcich sa surovín, batérií, farmaceutických látok, vodíka, polovodičov a cloudových a špičkových počítačových technológií, poskytlo ďalšie informácie o pôvode strategických závislostí a ich dosahu na EÚ. Druhá fáza preskúmania potenciálnych závislostí sa bude týkať obnoviteľných zdrojov energie, uskladňovania energie a kybernetickej bezpečnosti.

Komisia s týmto cieľom navrhuje diverzifikáciu medzinárodných dodávateľských reťazcov, nadviazanie medzinárodných partnerstiev a nových priemyselných aliancií v strategických oblastiach.

Komisia spresnila, že pripravuje spustenie Aliancie pre procesory a polovodičové technológie a Aliancie pre priemyselné dáta, edge a cloud a zvažuje založenie Aliancie pre kozmické nosné rakety a Aliancie pre leteckú dopravu s nulovými emisiami.

Pre urýchlenie dvojitej – zelenej a digitálnej – transformácie priemyslu EÚ, chce eurokomisia vytvoriť v partnerstve s priemyslom, verejnými orgánmi a sociálnymi partnermi transformačné dráhy v oblastiach, v ktorých je to potrebné, počnúc cestovným ruchom a energeticky náročnými priemyselnými odvetviami. Zabezpečí ucelený regulačný rámec na dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia Európy, okrem iného aj rýchlejším zavádzaním obnoviteľných zdrojov energie a zaručením prístupu k dostatočným dodávkam cenovo dostupnej a dekarbonizovanej elektrickej energie. V neposlednom rade bude investovať do zvyšovania úrovne kvalifikácií a rekvalifikácií v záujme podpory dvojitej transformácie.