Európa by nemala zabúdať na Indiu

 

Krátka správa

Britský europoslanec Sajjad Karim pripravil správu, ktorú jeho kolegovia schválili 28. septembra 2006. Podporuje v nej názor komisára pre obchod Mandelsona, podľa ktorého je potrebnejší „aktívnejší prístup k rastúcim ázijským trhom“. Podľa správy má však Komisia venovať väčšiu pozornosť „najväčšej demokracii sveta“.

Správa stavia do protikladu európsku „obsesiu Čínou“ k „patronizujúcemu postoju k Indii“. Odvoláva sa pritom na zlé zvládnutie prípadu Mittal a tvrdí, že je najvyšší čas zlepšiť vzťahy s desiatym najväčším obchodným partnerom Únie.

Indiu robí atraktívnym partnerom vysoká úroveň rastu a „veľké množstvo vzdelanej, zručnej anglicky hovoriacej pracovnej sily“. Správa však v záujme rozvinutia vzťahov žiada odstránenie „frustrujúcich“ obchodných a investičných bariér.

Parlament schválil správu dva týždne pred summitom EÚ-India, na ktorom Skupina pre obchod na vysokej úrovni odporučí „budovanie rozšíreného obchodného a investičného partnerstva“ ako „vzájomne výhodnej“ možnosti vďaka komplementárnosti ekonomík.

Europoslanec Charles Tannock so závermi správy súhlasil a povedal: „Indicko-európsky pakt o voľnom obchode je dôležitým krokov vpred… India potrebuje sofistikované výrobky, EÚ potrebuje služby a jednoduché stoje.“

Správa tiež zdôrazňuje, že akákoľvek dohoda musí byť zameraná na zlepšenie životných podmienok chudobných a neprivilegovaných ľudí Indie. Napriek rýchlemu ekonomickému rastu, ktorý priniesol „IT boom“ a rozvoj služieb, asi 30% Indov stále žije z menej ako jedného dolára denne, 40% je negramotných.