Európa hľadá zhodu ohľadom bankového dohľadu

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Správa, ktorá mala načrtnúť pokrok v rokovaniach o bankovej únii, napokon poukázala na nezhody, ktoré by mohli ovplyvniť celú reformu.

Pôvodne sa plánovalo so zavadzaním spoločného dohľadu nad bankami od začiatku budúceho roka. Akýkoľvek odklad by mohol ešte viac znervózniť investorov.

Diplomati sa snažia o kompromis s Londýnom, ktorý chce meniť pravidlá hlasovania pre regulátorov naprieč Európou v takých otázkach ako je definícia typu kapitálu, ktorý môžu banky využívať.     

Británia napríklad chce aby sa hlasovalo pred akýmkoľvek konečným rozhodnutím dvakrát. Prvýkrát budú hlasovať štáty v bankovej únii a druhýkrát štáty mimo nej.

Mnohí sa však vzhľadom na dominanciu Británie v skupine štátov bez eura obávajú, že Briti by tým získali niečo ako právo veta. Londýn sa zase naopak obáva, že krajiny eurozóny budú pretláčať pravidlá vo svoj prospech.

Dohoda o bankovej únii je po troch rokoch prijímania čiastkových opatrení prvým uceleným pokusom o integráciu eurozóny a základným kameňom pre širšiu ekonomickú úniu.  

Diplomati momentálne zápasia s tým, ako zrovnoprávniť postavenie štátov, ktoré nepoužívajú euro, ale budú sa chcieť pridať k dohľadu ECB.

Cyprus, ktorý v súčasnosti predsedá Únii, navrhuje, aby mohli štáty mimo eurozóny fungovať v schéme takým spôsobom, že budú niektoré rozhodnutia ECB ignorovať.  

Aj keď správa pripúšťa, že by plná implementácia projektu v budúcom roku mohla meškať, zároveň odmieta riziko, že by sa nestihol štart v januári.

Niektoré delegácie sa podľa správy snažili o pružnejšie fázovanie projektu, ktoré by umožnilo ECB získať viac času na prevzatie nových úloh.

V Bruseli medzitým rastú obavy zo silných opozičných hlasov, ktoré sa ozývajú v eurozóne, ako aj mimo nej. Nemecko napríklad tlačí na obmedzenie právomocí dohľadu ECB nad najväčšími bankami, kým Británia chce zase obmedziť tie rozhodnutia ECB, ktoré sú v rozpore s jej záujmami.

Niektorí predstavitelia Únie sa obávajú, že konečný dohľad na bankami bude príliš „bezzubý“. Objavili sa totiž aj návrhy, ktoré požadovali viac právomocí pre národné regulačné orgány na úkor ECB.