Európa vyšetruje čínskeho draka

Zdroj: Selva Morales, www.creativecommons.org

Krátka správa

Šetrenie, ktorého začatie Komisia oznámila 1. februára 2008, preukáže, či Čína, Južná Kórea a Tajwan vyvážajú svoju nehrdzavejúcu oceľ na trh EÚ v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže. Komisári rozhodnú, či tieto krajiny svoje ceny “dumpujú a či tento dumping spôsobuje poškodenie” európskeho priemyslu.

Vyšetrovanie je odpoveďou na sťažnosť, ktorú podala v októbri 2007 Európska konfederácia železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (Eurofer). Tá namietala, že za posledné štyri roky sa dovoz čínskej ocele zvýšil o 3300%, čo vedie k podhodnoteniu doma vyrobeného polotovaru o 25%. Hovorca spoločnosti U.S. Steel Košice, Ján Bača, vtedy poukázal na enormný nárast dovozu čínskej ocele slovami: “Nárast dovozu čínskej ocele považujeme za problém, pretože je ekonomicky neodôvodnený a živený štátnymi intervenciami.” (EurActiv 31/10/07).

“Vítame správu, že predbežná analýza Európskej komisie potvrdzuje, že v otázke dumpingu a poškodzovania európskeho priemyslu existuje náznak oprávňujúci začatie skúmania”, povedal Gordon Moffat, generálny riaditeľ Eurofer.

Komisia má 9 mesiacov na to, aby vyniesla rozhodnutie vo veci ustanovenia dočasných antidumpingových ciel pre obdobie 6 mesiacov. Vlády členských krajín EÚ budú mať 15 mesiacov na to, aby rozhodli o uvalení “definitívnych” taríf, ktoré budú v platnosti počas obdobia 5 rokov. Návrh pre zavedenie takéhoto cla nájde zrejme odporcov. Veľká Británia, Švédsko a Holandsko sa tradične voči takýmto nástrojom stavajú dosť rezervovane a zvyknú ich označovať za protekcionistické.

“Nakoľko je v stávke tak veľa, [otázka] je to predurčená byť veľmi citlivým a komplexným prípadom”, povedal Peter Power, hovorca komisára Petra Mandelsona.

Európsky strojársky priemysel napadol úmysel prijať antidumpingové opatrenia. Vedú ho k tomu dva fakty. Spolieha sa na dovoz lacnej ocele s cieľom zostať svetovo konkurencieschopným. Súčasne tvrdí, že kovospracujúci priemysel a strojárenstvo vytvárajú spoločne neporovnateľne viac pracovných miest ako celý sektor vyrábajúci železo a oceľ. “Európa potrebuje dlhodobú globálnu stratégiu voľného a spravodlivého obchodu pozdĺž celého reťazca dodávateľov od nerastných surovín až po finálne produkty”, povedal Adrian Harris, generálny tajomník Orgalime, asociácie združujúcej európskych strojárenských priemyselníkov. Dodal, že “súčasný ‘rozkúskovaný’ prístup [..] prináša zúžený pohľad na záujem Spoločenstva [a] úplne zabúda na záujmy zákazníkov priemyselného odvetvia .”

“Záujem Spoločenstva” je stredobodom diskusií o otázkach meniaceho sa globálneho hospodárskeho prostredia. Odpoveď na citlivú otázku, ako najlepšie ochrániť európsky záujem pred záujmami zahraničných partnerov, nie je nateraz možné zodpovedať. Diskusia sa stala zložitou práve kvôli neschopnosti štátov EÚ zaujať jednotný postoj voči lacnému dovozu z krajín, akou je aj Čína. Tento “spor” je brzdou pre ďalšie reformovanie obchodnej politiky EÚ (EurActiv 15/01/08).


Diskutujte na tému "Predstavuje Čína hrozbu pre ekonomiku EÚ?"