Európania chcú alternatívy k úsporným opatreniam

Z výsledkov prieskumu verejnej mienky, ktorú realizovala spoločnosť Gallup, vyplýva, že Európania odmietajú myšlienku, že jediný spôsob ako prekonať krízu je znižovanie nákladov.

Podpora úsporných opatrení je osobitne nízka v krízou najviac zasiahnutých krajinách. O tom, že existujú lepšie alternatívy je presvedčených 94 % Grékov, 81 % Portugalcov a 80 % Španielov.

Viac ako polovica respondentov je tiež presvedčená, že škrty v boji proti kríze zlyhali. Len 5 % uviedlo, že politiky aj dosiahli výsledky. Úsporným opatreniam najviac veria Bulhari (67 %) a Maďari (62 %).

Na otázku, kto benefituje z úsporných opatrení 67 % respondentov uviedlo, že len niektoré krajiny, pričom 77 % z tejto skupiny poukázalo na Nemecko. Do prieskumu sa celkovo zapojilo 6177 Európanov.

Smerom k sociálnej únii

Štatistický úrad Eurostat včera potvrdil zlý stav zamestnanosti v celej EÚ. Bez práce je 5,5 milióna Európanov mladších ako 25 rokov, z toho 3,5 milióna v krajinách eurozóny.

V porovnaní s minulým rokom však nezamestnanosť mladých ľudí ostáva stabilná, dokonca z pohľadu celej EÚ došlo o pokles o 123 tisíc. V Grécku je však na úrovni 61,5 %, v Španielsku 56 % a v Chorvátsku 52 %.

V snahe reagovať na rastúci nesúhlas s úspornými opatreniami, ktoré sú prítomné všade v EÚ od začiatku krízy v roku 2008, Komisia hľadala sociálnu odpoveď na krízu.

Dnes predloží návrhy na sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie. Má v úmysle riešiť sociálne aspekty EÚ, ktoré ako zdôraznil komisár László Andor, sú súčasťou európskych zmlúv a musia byť v centre tvorby politík.

Základ bol prerokovaný na najvyššej politickej úrovni minulý rok a zdôraznil ho aj predseda Európskej komisie José Manuel Barroso vo svojom prejave o Stave únie počas septembrového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu.

Ako vysvetlil komisár Andor, systémové nedostatky hospodárskej a menovej únie dostala do centra politickej pozornosti práve sociálna núdza osobitne vypuklá na juhu Európy.

Ďalšie kroky:

  • 2. októbra 2013: Európska komisia zverejní návrhy na sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie.