Európania chcú radšej šetrenie ako zvyšovanie daní pri znižovaní deficitov

Zdroj: Flicr

Polovica dospelých Francúzov, približne dvaja z piatich Talianov (45 %), Španielov (44 %) a Nemcov (41 %) a štvrtina Britov (25 %) miesto zvyšovania daní uprednostňuje obmedzovanie výdavkov. Dvaja z piatich z každej krajiny by boli za kombináciu oboch možností, pričom obmedzovanie výdavkov by muselo byť oveľa výraznejšie ako zvyšovanie daní. Prieskum prebiehal prostredníctvom internetu a zapojilo sa doň viac ako tisíc dospelých.

Veľká väčšina obyvateľov piatich krajín (od 84 % Francúzov až po 62 % Talianov) verí, že obmedzovanie výdavkov je potrebné pre dlhodobú hospodársku obnovu a tiež že bohatí by mali platiť vyššie dane, nie chudobní.

Členské štáty postupne pristupujú k náprave rozpočtov, ktoré poškodil vplyv hospodárskej krízy. Vlády prijímajú nepopulárne úsporné opatrenia. V Grécku vyvolali násilné protesty.

Vplyv na rodiny

Respondenti si však uvedomujú, čo obmedzenie výdavkov bude znamenať pre ich život. Takmer polovica Španielov (49 %) a  dvaja z piatich Talianov (44%), Francúzov ( 42 %) a Britov (39 %) a tretina Nemcov (35 %) veria, že to mierne  zasiahne celé ich rodiny.

Viac ako tretina Talianov (34 %) a jeden z piatich Britov (21 %) a Nemcov (20 %) tvrdí, že znižovanie výdavkov zasiahne ich rodiny vo významnej miere. Toho istého sa obáva aj 18 % Španielov a 16 % Francúzov.

Kde škrtať?

Podľa respondentov treba škrtať najmä v oblasti rozvojovej pomoci a obrany. Myslia si to takmer dve tretiny opýtaných Britov (64 %) a viac ako polovica Španielov (57 %), Nemcov (54 %) a Francúzov (53 %).

Dve tretiny Nemcov (67 %) a viac ako polovica Španielov, Francúzov a Talianov by uvítali, keby sa šetrilo na výdavkoch na obranu. V Británii si polovica respondentov chce, aby sa znížila podpora v nezamestnanosti.

Rozpočtové deficity

Vplyvom opatrení na zmiernenie dôsledkov hospodárskej krízy deficity členských krajín značne stúpli. Mnohí občania to považujú za chybu. Väčšina Francúzov (68 %), Talianov (68 %), Nemcov (58 %), Španielov (55 %) a Britov (54 %) verí, že išlo o zlý krok.