Európania nechcú „kapitalizmus na americký spôsob“

Charles Chaplin - Modern Times

Krátka správa

Podľa spoločného prieskumu Financial Times / Harris je väčšina Európanov v piatich skúmaných krajinách (Británia, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko) skôr pesimistická vo vzťahu k budúcnosti ekonomiky svojej krajiny, pričom najväčší pesimizmus vládne v Taliansku. Výnimkou je najväčšia európska ekonomika, Nemecko, kde mierne prevládajú optimistické vyhliadky.

Na otázku, či európska ekonomika dokáže konkurovať rýchlo rastúcim ázijským, ako je Čína či India, odpovedalo záporne viac respondentov vo všetkých piatich európskych krajinách – od dvoch tretín vo Francúzsku, po Nemecko (45%) a  Britániu (41%), kde napriek väčšej dôvere stále prevládali negatívne odpovede.

Európania však zároveň nechcú, aby sa ich ekonomika viac podobala Spojeným štátom. Proti je až 78% Nemcov, 73% Francúzov, 58% Španielov a 46% Talianov a Britov. Vo všetkých prípadoch je percento tých, ktorí by chceli, aby sa európska ekonomika viac podobala americkej, značne nižšie. Väčšina Britov, Nemcov a Španielov si tiež myslí, že odbory zohrávajú dôležitú úlohu pracovnom prostredí. Vo Francúzsku a Taliansku boli reakcie skôr vyrovnané.

Väčšina Nemcov a Španielov si myslí, že trhová kapitalistická ekonomika je najlepším ekonomickým systémom. „Áno“ prevažovali aj v Británii, no len pri veľkom množstve (viac ako 40%) respondentov, ktorí si „neboli istí“. V Taliansku a Francúzsku väčšina opýtaných neoznačila trhovú kapitalistickú ekonomiku za najlepší systém.