Európania žiadajú viac právomocí pre mestá a regióny

Mestá a regióny dlhodobo žiadajú viac právomocí. Podporili ich aj občania v rámci občianskych dialógov Konferencie o budúcnosti Európy [Shutterstock]

Európania počas občianskych diskusií v rámci Konferencie o budúcnosti Európy (KOBE) vyzvali na ambiciózne reformy. Jednou z nich bolo aj posilnenie hlasov miest a obcí, čo by malo pomôcť aj iným unijným politikám.

Občania z ôsmich rôznych krajín a 12 obcí a regiónov sa v januári stretli na občianskom dialógu, ktorý organizovala frakcia Renew Europe v Európskom výbore regiónov. Diskutovali o tom, ako by sa dali riešiť rôzne problémy na miestnej alebo regionálnej úrovni.

Občania majú najväčší záujem o reformy v oblastiach bezpečnosti, migrácie, klímy, práv pracovníkov a právneho štátu. Zástupcovia miestnych samospráv však upozornili aj na ďalšie politiky, kde by sa silnejší hlas miest regiónov mohol uplatniť.

Jednotná definícia prekážok

Zaujímavosťou je požiadavka jednotných pravidiel bezbariérového prístupu pre ľudí s hendikepom, s ktorou prišli občania francúzskeho mesta Autun. Jednotné pravidlá bezbariérového prístupu v doprave či verejných budovách sú otázkou rastúcej dôležitosti, na ktorú by mohli tlačiť práve miestne samosprávy.

„Nie je to o porovnávaní jednej úrovne vlády s druhou. Obe sú dôležité, pretože tá národná zákony tvorí a miestna ich implementuje. V skutočnosti to má aj európsky rozmer,“ povedal pre EURACTIV Francúzsko starosta Autunu Vincent Chauvet.

Chauvet tvrdí, že mnohí Európania dnes nemôžu uplatňovať svoje právo slobody pohybu, pretože na niektoré miesta, jednoducho, nemajú prístup.

Správa eurokomisie: Eurofondy mažú ekonomické rozdiely medzi regiónmi Únie

Eurofondy tvoria v Európskej únii už viac ako polovicu všetkých verejných investícií. Ekonomické približovanie medzi krajinami sa zrýchlilo, v rýchlo rastúcich štátoch ale regionálne rozdiely klesajú pomalšie. 

„Pre človeka na invalidnom vozíku je cestovanie vlakom z Francúzska do severnej Európy takmer nemožné,“ upozornil na odlišné štandardy bezbariérového cestovania. To sa podľa neho netýka iba dopravy, ale aj hotelierstva a verejných priestorov.

Všetky požadované zmeny podľa Chauveta budú musieť vychádzať z európskej legislatívy, transponovanej do národného práva na miestnej úrovni.  Svoje slovo v ich tvorbe musia dostať ľudia so zdravotným postihnutím.

“Ľudia so zdravotným postihnutím nebudú plnohodnotnými európskymi občanmi, pokiaľ nebudeme chápať prekážky, ktorým každodenne čelia,” uviedol Chauvet.

Priame financovanie z Únie

Občania sa pýtali aj na spôsob, akým sa európske fondy dostanú k miestnym komunitám. S celkovým rozpočtom 330 miliárd eur je politika súdržnosti hlavnou regionálnou investičnou politikou Únie.

Podľa občanov z gréckej samosprávy Alimos by mali eurofondy smerovať od agentúr priamo do miest a regiónov. Výhodou by podľa nich bolo, že by ľudia videli európsku pomoc priamo vo svojom meste alebo regióne. Zároveň by to posilnilo úlohu miestnych orgánov v európskych politikách.

„Veríme, že európske financovanie by malo byť čo najbližšie k občanom,“ povedal koordinátor skupiny Renew Europe Michael Rijsberman.

Regióny aj mestá žiadajú o priamy prístup k eurofondom dlhodobo. Princíp partnerstva z roku 2014 hovorí o povinnosti zapájať samosprávy, odbory a občanov do tvorenia programov politiky súdržnosti. Národné vlády sa však zo skúsenosti samospráv tejto povinnosti vyhýbajú.

„Spolupráca národných vlád s ich regionálnymi partnermi vedie k rýchlejšiemu tvoreniu kvalitnejších a uskutočniteľných projektov,“ povedal Rijsberman a dodal, že výsledkom partnerstva je aj prekonanie sociálnych, ekonomických a územných rozdielov medzi európskymi regiónmi.

„V konečnom dôsledku, je v záujme občanov Únie, aby bolo rozdeľovanie financií efektívne. Zapojenie štátnej správy príliš často zdržuje proces alebo prináša neúčinné výsledky,“ zhrnul Rijsberman.

Budú sa otvárať zmluvy?

Návrhmi sa v ďalšom kroku bude zaoberať plénum Konferencie o budúcnosti Európy, potom jeho politickí zástupcovia. Francúzski predstavitelia by ešte do konca francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ chceli vypracovať takzvanú cestovnú mapu, ktorá by zahŕňala päť až desať hlavných tém, ktoré vyplynuli z návrhov občanov v celej Európe.

Prešovský a Košický kraj patria medzi európske regióny, ktoré najviac zasiahla pandémia

Vplyv pandémie pocítili v ekonomickej a sociálnej oblasti najmä južné regióny Európy. V strednej a severnej časti mal COVID najnegatívnejší dopad na regióny východného Slovenska. Dôvodov je niekoľko, medzi nimi aj „nízka kvalita správy“.

Internetová stránka konferencie uvádza, že o návrhoch sa bude diskutovať v súlade so zmluvami. Niektoré návrhy však vyžadujú ich reformu.

„Musíme byť pripravení diskutovať o zmluve,“ povedal taliansky europoslanec Sandro Gozi (Renew). Úpravy sú podľa neho reálne v oblastiach, ako je zahraničná politika a dane.

Napriek podpore Francúzska a Nemecka je veľmi pravdepodobné, že niektoré členské štáty Únie zmluvy otvárať odmietnu. Kandidátmi sú Maďarsko a Poľsko.