Europarlament rozhoduje o reforme agropolitiky, ako zahlasujú slovenskí europoslanci? (ANKETA)

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Čo slovenskému agrosektoru predpovedá strategický plán

Iba menšina slovenských europoslancov bude hlasovať za reformu Spoločnej poľnohospodárskej politiky, na ktorej sa v lete dohodli európske inštitúcie. Prekáža im, že záväzne neprepája agrodotácie s cieľmi Európskej zelenej dohody a tiež to, že neobsahuje povinné zastropovanie priamych platieb.

Po niekoľkých rokoch od predstavení jej reformy, nekonečných diskusiách medzi inštitúciami EÚ, čaká novú Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ (SPP) kľúčové hlasovanie v Európskom parlamente. Europoslanci budú v utorok (26. novembra) rozhodovať o osude reforme agropolitiky, ktorá vzišla z letnej kompromisnej dohody Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Slovenských europoslancov a europoslankýň sme sa preto pýtali, či budú hlasovať za reformu agropolitiky v tejto podobe a tiež aké majú pre svoje rozhodnutie dôvody. 

Odpovede

Monika Beňová (Smer-SD, S&D)

Hlasujem ZA

Budem hlasovať za. Každá zmena spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie je citlivou záležitosťou a je výsledkom neľahkých kompromisov. Budúci rok si budeme pripomínať 60 rokov od jej vzniku. Návrh, o ktorom budeme hlasovať vzišiel z dohody vyjednávačov Európskeho parlamentu a Rady EÚ z júna tohto roku. Stále ide o jednu z najväčších položiek európskeho rozpočtu. Zároveň má obrovský potenciál z hľadiska dosahovania existujúcich klimatických záväzkov. Nová poľnohospodárska politika musí zohľadňovať záujmy farmárov aj spotrebiteľov.

Malí a strední farmári by mali mať nárok na vyššiu podporu z vnútroštátnych rozpočtov pre priame platby. Väčší dôraz by mal byť kladený na mladých farmárov, nakoľko záujem o prácu v poľnohospodárskom sektore klesá a priemerný vek zamestnancov sa zvyšuje. Nové technologické postupy súvisiace s dosahovaním environmentálnych cieľov si pritom vyžadujú aj zapojenie vysokokvalifikovaných expertov. Reforma by preto mala priniesť aj posilnenie dohľadu a zlepšovanie pracovných podmienok na farmách.

Nová poľnohospodárska politika musí klásť dôraz aj na zvyšovanie kvality poľnohospodárskych výrobkov a produkciu zdravých potravín, čo považujem za právo európskeho spotrebiteľa. Tieto musia byť cenovo dostupné, čo je dôležité najmä v dnešných časoch ich enormného zdražovania. V navrhovanej zmene mi bohužiaľ chýba dôraz na vyrovnávanie ekonomického postavenia farmárov v tzv. starých a nových členských krajinách.


Martin Hojsík (PS, RE)

Hlasujem PROTI

Výsledná podoba SPP akoby nepočúvala varovania vedcov a vedkýň ohľadom klimatickej a environmentálnej krízy ktorej čelíme. Zároveň nepomôže dostatočne farmárom a farmárkam ako čeliť, tak sa adaptovať týmto krízam.

Dohoda nedáva úroveň pôdohospodárstva dostatočne vysoko, teda úroveň vyžadovanú Európskou zelenou dohodou, Stratégiou o biodiverzite, Klimatickým zákonom, atď. Verejné peniaze tak stále potečú na podporu ničenia klímy a prírody, a to napriek niektorým krokom správnym smerom – napríklad zavedeniu indikátora pre opeľovače, ktorý sa mi do výsledného textu podarilo presadiť. 

Nesmieme pokračovať v používaní nebezpečných pesticídov, a naďalej z verejných prostriedkov dotovať  továrne  na mäso. 

Zásadná bude výsledná podoba slovenského strategického plánu v rámci SPP. Nová SPP necháva viac priestoru členským štátom. A ja dúfam, že ten slovenský bude ambicióznejší než minimálne plány, aj keď posledná pozícia, s ktorou išlo na zasadnutie Rady slovenské Ministerstvo pôdohospodárstva bohužiaľ naznačuje skôr o opak.


Ivan Štefanec (KDH, EPP)

Hlasujem ZA

Podporím túto novelu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. V Európskej ľudovej strane sa nám podarilo presadiť, že v legislatíve budú zvýhodnení malí farmári, ktorí produkujú lokálne výrobky a podporujú tak regionálny rozvoj. Spoločná poľnohospodárska politika potrebuje zásadnú reformu, ktorá musí zlepšiť podmienky malým farmárom.


Michal Wiezik (Spolu, EPP)

Hlasujem PROTI

Reforma neobsahuje systémové zmeny. Tam, kde boli potrebné silné zelené ciele, zostáva v rovine dobrovoľnosti až greenwashingu. Naopak zásadne neoslabuje problematické čerpanie verejných zdrojov zo strany veľkých koncernov a oligarchov, či lipnutie na intenzívnych formách poľnohospodárstva bez pridanej hodnoty. Ekoschémy, klimatické ciele, stropovanie, podpora biodiverzity a malých farmárov, harmonizácia platieb v návrhu reformy sú nedostatočné až formálne. Reforma sa vyhýba reflektovaniu Stratégie na ochranu biodiverzity a Stratégie Z farmy na stôl. Ide o principiálne atribúty, pre ktoré reformu nemôžem podporiť.


Vladimír Bilčík (Spolu, EPP)

ZDRŽÍM SA

Najväčším problémom návrhu je, že bol napísaný ešte pred prijatím európskej zelenej dohody a nezohľadňuje ambíciu Green Dealu, pričom poľnohospodárstvo je dôležitou zložkou boja s klimatickou krízou a stratou biodiverzity.

Nepodarilo sa tiež presadiť zastropovanie platieb, a bude tak pokračovať koncentrácia moci v poľnohospodárstve v rukách niekoľkých silných finančných skupín, čo nie je dobrou správou pre udržateľnosť a pestrosť poľnohospodárskej výroby na Slovensku, vrátane priestoru pre menších farmárov či produkciu širšieho spektra kvalitnejších potravín. A nie je to dobrou správou ani pre snahu bojovať s korupciou či mocenským konfliktom záujmov, ktorého typickým príkladom sú dotácie pre končiaceho českého premiéra Andreja Babiša.

Mojou treťou zásadnou výhradou je výška platieb poľnohospodárom na Slovensku. Už budeme členmi EÚ pomaly 20 rokov a naši poľnohospodári stále nedosiahli rovnocenné dotácie ako farmári v iných krajinách, ktoré sú v EÚ dlhšie. Ambícia vyrovnať platby naprieč EÚ sa posúva najskôr na rok 2030, čo nemôžeme akceptovať.

Pri hlasovaní o Spoločnej poľnohospodárskej politike som sa zdržal už v lete, a keďže návrh nebol upravený tak, aby výsledný text rozptýlil moje výhrady, zdržiavam sa opäť.


Michal Šimečka (PS, RE)

” Hlasujem PROTI “

Už keď som hlasoval proti rokovacej pozícii europarlamentu, nezdal sa mi návrh dostatočne ambiciózny vzhľadom na naše klimatické ciele v rokoch 2030 a 2050. Finálny kompromis je dokonca od ambícií Európskej zelenej dohody ešte vzdialenejší. Ide proti vedeckému poznaniu o tom, ako čeliť klimatickej kríze, nepomáha farmárom a farmárkam zvládnuť prechod na zelené technológie a vytvára zbytočný priestor pre ďalšie používanie nebezpečných pesticídov.

Mrzí ma to o to viac, že zelenšia poľnohospodárska politika by mohla byť jedným z najväčších príspevkov EÚ k záchrane planéty pre budúce generácie – na poľnohospodárske dotácie ide tradične viac ako tretina európskeho rozpočtu. Zápas o udržateľné poľnohospodárstvo sa však nekončí. Členské štáty môžu ísť pokojne výrazne nad rámec minimálnych požiadaviek spoločnej dohody – na ťahu sú teraz jednotlivé vlády. Dúfam, že tá slovenská sa zachová zodpovedne.


Eugen Jurzyca (SaS, ECR)

” Hlasujem PROTI “

Pozitívne hodnotím novinku, že Komisia bude každoročne sledovať výsledky členských štátov cez výročnú správu o výkonnosti. Verím, že to nebude len formálne cvičenie. Iba meraním skutočných výsledkov si totiž daňový poplatník bude môcť  v spleti priamych platieb, podpory vidieka, ochrane pôdy, atď. skontrolovať, aká je pridaná hodnota za poľnohospodárskou politikou, ktorá ho stojí miliardy. Žiaľ v novej poľnohospodárskej politike stále meriame užitočnosť dotácií aj podľa toho, aký podiel fariem bude poberať podporu. Tento návrh som preto nemohol podporiť


Miriam Lexmann (KDH, EPP)

ZDRŽÍM SA

Mrzí ma, že hoci vyjednávanie o tomto návrhu trvalo roky, predložený text nezohľadňuje vývoj čo sa týka prijatých environmentálnych stratégií. Zároveň nesúhlasím s tým, že napriek snahám mojim a ďalších kolegov, boli úplne opomenuté výzvy na zahrnutie povinného zastropovania, ktoré by zabránilo zneužívaniu a koncentrácií dotácií v rukách niekoľkých veľkých aktérov. Navrhnutá dobrovoľnosť zastropovania bude pravdepodobne viesť k tomu, že iba málo krajín ho bude uplatňovať, čím sa doterajšie výhodné prostredie pre zneužívanie iba zakonzervuje. Zároveň tak bude sťažený prístup malých a stredných farmárov k potrebným financiám, čo bude naďalej udržiavať nezdravé konkurenčné prostredie, ktoré týchto malých a stredných farmárov znevýhodňuje.Napriek tomu, že sme členským štátom EÚ už takmer dve dekády, opäť sa nepodarilo dosiahnuť rovnaké dotácie pre všetky členské štáty, na čo doplatia aj naši farmári, ktorých tvrdá práca je rovnaká ako ich kolegov v starších členských krajinách.V rámci vyjednaného textu však vítam podporu mladých farmárov. Je veľmi dôležité podporovať mladých ľudí v remesle našich starých otcov. Sama apelujem na to, aby Slovensko prijalo jasné kroky k potravinovej sebestačnosti a podpora mladých farmárov k tomu môže dopomôcť

Miroslav Číž (Smer-SD, S&D)

” Hlasujem ZA “

Záverečnú debatu budem ešte pozorne sledovať. Samozrejme, môj názor je už takmer definitívny a to, že podporím túto dohodu v zajtrajšom hlasovaní.

Samotné rozhodnutie, či dohodu ako celok podporiť, alebo nie, nebolo vôbec jednoduché. Ani moji kolegovia vo frakcii sociálnych demokratov nemajú jednotný názor. Ja som sa snažil zvážiť pre a proti a to z perspektívy slovenského poľnohospodára. Je zrejmé, že takto dôležité a komplexné dohody neuspokoja všetkých. Jedna z patových situácií je spôsobená aj tým, že novú stratégiu na 2021 až 2027 navrhovala ešte Komisia pod vedením Jeana Claudea Junckera. Je zrejmé, že odvtedy sa veľa zmenilo a to hlavne v podobe záväznej Európskej zelenej dohody.

Bohužiaľ v takto krátkom vyhlásení sa nemôžme zaoberať podrobnosťami. Každopádne v skratke a po konzultáciách mám za to, že v danej situácií bude pre poľnohospodársky a potravinársky sektor dôležité, aby sa dohoda prijala čo najskôr a tak umožnila  pripraviť sa na nové pravidlá, ktoré vstúpia do platnosti od 1.1.2023.


Robert Hajšel (nominant Smer-SD, S&D)

” Hlasujem ZA “

S ťažkým srdcom som nakoniec zahlasoval za legislatívne opatrenia, vedúce k reforme, ktorá by nás mala aspoň o kúsok posunúť na ceste k viac ekologickejšej a sociálnejšej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ pohlcujúcej viac ako tretinu rozpočtu EÚ.

Reforma určite mala a mohla byť ambicióznejšou, ale ako vždy, ide o kompromis.  Vlády členských štátov, vrátane Slovenska musia  čím skôr predložiť svoje národné strategické plány, ktorú budú v súlade s environmentálnymi cieľmi, vytýčenými v stratégii Z farmy na stôl, ale aj v Zelenej dohode. Nemali by sme dopustiť, aby išlo o akési rozkúskovanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky a tým pádom jej zoštátnenie, keď v stávke sú globálne ciele. Dnes sa ale dopad poľnohospodársko-potravinárskeho sektora na ľudské zdravie a biodiverzitu neberie dostatočne do úvahy.

Musíme viac podporovať menších a mladých poľnohospodárov schopných farmárčiť ekologicky. Malí farmári budú najviac postihnutí klimatickou krízou a úrody sa budú zmenšovať. Na druhej strane, som rád, že sme do reformy presadili aj posilnenie sociálnych práv poľnohospodárskych pracovníkov.


Peter Pollák (OĽaNO, EPP)

ZDRŽÍM SA

Hoci reforma obsahuje mnohé pozitívne opatrenia, nie je v nej (povinné – pozn. red.) stropovanie poľnohospodárskych platieb, ktoré považujem za kľúčové v boji proti zneužívaniu agrodotácií.

 

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter