Europarlament schválil projektové bondy

Suma 200 miliónov eur by malo smerovať na investície do dopravných sietí, 20 mil. do informačných a komunikačných technológií a 10 mil. do energetickej infraštruktúry.

Čiastka 230 mil. eur by sa však mohla strojnásobiť vďaka garanciám Európskej investičnej banky, ktorá bude prostriedky aj prerozdeľovať.

Multiplikačným efektom plánuje Komisia dosiahnuť sumu 4,6 mld. eur. V rámci budúceho viacročného rozpočtu chce pre projektové bondy vyčleniť sumu až 50 mld. eur.

Podľa odhadov si však investície do  do dopravnej, energetickej a IKT infraštruktúry budú v rokoch 2010 až 2020 vyžadovať sumu až 1,5 bil. eur.

Poslanci v rozprave zdôraznili, že budovanie modernej a efektívnej infraštruktúry je dôležité aj z pohľadu stanovených cieľov EÚ. „Kým súkromný sektor by mal financovať väčšinu zo ziskových investícií, úloha verejného sektora v Európe je kľúčová na dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020,“ povedal spravodajca návrhu, poslanec Göran Färm (S&D, SE).    

Projektové bondy v rokoch 2012 a 2013 budú pilotnou fázou pred spustením nástroja Spájame Európu (Connecting Europe Facility) na začiatku ďalšieho programovacieho obdobia. Počas 18 mesiacov pilotnej fázy si chce Únia otestovať, ako budú projektové bondy vnímať trhy a túto skúsenosť využiť v ďalšej fáze.

„Ekonomická kríza v Európe nepramení len z finančnej krízy, ale aj zo znižujúcich sa investícií. Po zavádzaní tvrdých rozpočtových reštrikcií a kapitálových požiadaviek pre banky, musíme hľadať iné spôsoby ako zvýšiť rastové investície. Projektové bondy zatraktívnia pre investorov projekty bez príliš veľkého rizika pre daňových poplatníkov. Táto nová schéma by mohla hrať kľúčovú úlohu v rastových stratégiách, po ktorých volajú mnohé členské štáty EÚ,“ vysvetlil Färm.