Europol zacielil na nezákonné pesticídy. Slovensko stoja 12 miliónov ročne

Použitie falošných a zakázaných pesticídov môže poškodiť alebo zničiť celú úrodu a ovplyvniť kvalitu potravinárskych výrobkov. [EPA/EFE]

Policajti a colníci zadržali po celej Európe 360 ton zakázaných a falošných pesticídov. Európske firmy pre ne prichádzajú každý rok o 1,3 miliardy eur.

Europol spolu s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) kontroloval počas 20 dní prístavy, letiská a hraničné priechody v 27 štátoch. Medzi nimi bolo aj Slovensko.

Jednalo sa o operáciu Silver Axe III zameranú na hľadanie zakázaných a falošných pesticídov. Snažila sa odhaliť porušenie práv duševného vlastníctva vrátane falšovania obchodných značiek a patentov, ako aj nelegálny obchod s pesticídmi. Policajné sily a colníci sa tiež sústredili na objekty, v ktorých sa tieto prípravky vyrábajú a balia.

Celkovo zhabali 360 ton zakázaných a falošných výrobkov, ktoré by pri rozstreku pokryli 48 tisíc kilometrov štvorcových. To približne zodpovedá rozlohe Spojeného kráľovstva.

Široká medzinárodná spolupráca

Operácia si vyžadovala spoluprácu s veľkým množstvom medzinárodných organizácií a súkromných firiem od Interpolu a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo až po CropLife International, European Crop Protection Association a European Crop Care Association.

Dvadsaťsedem zúčastnených krajín poskytlo Europolu dáta o výrobe a obchode, ktoré úrad analyzoval v spolupráci so 43 súkromnými spoločnosťami.

OLAF zasa určil 180 podozrivých prepravných lodí z tretích krajín (najmä z Číny), ktoré so svojim nákladom smerovali do Európy. Po prípravnej fáze nasledovala v máji a apríli hlavná časť operácie.

Vo svojej tlačovej správe uvádza OLAF ako príklad spoluprácu so slovenskými a maďarskými colníkmi. Tí boli požiadaní, aby sa zamerali na podozrivú zásielku z Číny do Maďarska.

Náklad s hmotnosťou viac ako 20 ton sa podarilo zadržať pri maďarskom Szolnoku. Obsahoval výrobky v neoznačených baleniach – bez udania výrobcu, krajiny pôvodu alebo obchodnej značky. Skutočná colná hodnota bola odhadnutá na 240 tisíc amerických dolárov (vyše 206 tisíc eur).

Potenciál 12 tisíc pracovných miest

Vlami vo februári publikoval Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) štúdiu, ktorá vyčíslila dopady nelegálneho obchodu s pesticídmi a ich napodobeninami na európsku ekonomiku.

Europol zhabal nebezpečné pesticídy, ktoré prenikli aj do východnej časti Únie

Zakázané látky mohli kontaminovať európske potraviny, tvrdí Európsky policajný úrad.

Falšovanie týchto výrobkov predstavuje pre európsku dvadsaťosmičku stratu 13,8 percenta legitímnych výnosov. Podniky v členských štátoch Únie každoročne prichádzajú o 1,3 miliardy eur. V prípade Slovenska odhaduje štúdia stratu štúdia na 12 miliónov eur ročne.

Podľa EUIPO zamestnávajú registrovaní výrobcovia pesticídov menej ľudí ako v prípade, že by tento ilegálny obchod neexistoval. Štúdia hovorí až o 2600 pracovných miestach vo výrobe. Ak sa vezmú do úvahy priame aj nepriame dopady na trh, európske hospodárstvo prichádza o 11 700 pracovných miest. Z hľadiska daní a sociálnych príspevkov sa celková strata odhaduje na 238 miliónov eur.

Najväčším európskym výrobcom pesticídov je Nemecko. Sektor má hodnotu štyri miliardy eur. EUIPO predpokladá, že ilegálny obchod stojí nemecký priemysel 299 miliárd eur a 500 pracovných miest.

Hrozba pre zdravie a životné prostredie

Pesticídy sú jedny z najregulovanejších produktov v Európskej únii a na svete. V členských štátoch Únie sa môžu uvádzať na trh, iba ak prešli úradným testovaním a boli riadne zaregistrované.

Európsky parlament si posvieti na udeľovanie licencií pre pesticídy

Európsky parlament zriadil výbor, ktorý má preskúmať udeľovanie licencií pre pesticídy. Je to reakcia na predĺženie licencie pre herbicíd glyfosát, s ktorým sa spájajú zdravotné riziká.

V prípade nelegálnych pesticídov sa zväčša jedná o síce vysoko účinné, ale nebezpečné výrobky. Najčastejšie pochádzajú z Číny a poľnohospodári si ich kupujú za nízke ceny cez internet. Častokrát obsahujú netestované alebo zakázané látky, ktoré môžu byť karcinogénne. Ohrozujú tak zdravie ľudí a znečisťujú životné prostredie – hlavne vodu a pôdu.

Podľa European Crop Protection Association, ktorá združuje spoločnosti z tohto odvetvia, môže ich použitie poškodiť alebo zničiť celú úrodu a ovplyvniť kvalitu potravinárskych výrobkov. To by mohlo spôsobiť straty v potravinovom reťazci a ohroziť živobytie poľnohospodárov.

Silver Axe III bol už tretím pokusom bojovať s týmto neduhom. Prvá operácia Silver Axe prebehla v roku 2015. Zúčastnilo sa na nej sedem krajín, ktorým sa podarilo zadržať 190 ton pesticídov.

Pred rokom (v júli 2017) zhabal Europol 122 ton, teda množstvo, ktoré by dvakrát pokrylo územie Luxemburska. Agentúra vtedy varovala, že nie je vylúčené, že nebezpečné látky sa dostali do potravín a životného prostredia.