Europoslanci by radi oslabili tretí piler bankovej únie

garancia vkladov

ilustračné, zdroj: pixabay

Návrh schémy európskej ochrany vkladov (European Deposit Insurance/Reinsurance Scheme, EDIS) sa označuje za tretí pilier bankovej únie.

Jej cieľom je posilnenie bankového sektora zohľadňujúc poučenia z globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

Už dnes je na národnej úrovni realitou ochrana vkladov do výšky 100 tisíc eur v ktorejkoľvek banke z fondov z národných schém.

Návrh Európskej komisie predpokladá, že za bankové vklady v rámci EÚ by mal do sumy 100 tisíc eur postupne ručiť spoločný európsky fond.

Pre niektorých, najmä Nemecko, ide ale takto navrhnutá schéma príliš ďaleko. Kedže nemecký objem zdrojov by v prípade plného prepojenia národných schém bol najväčší, obávajú sa, že by to v konečnom dôsledku boli najmä oni, čo by ručili za vklady naprieč EÚ.

Podľa návrhu správy výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci, navrhujú europoslanci viacero zásadných pozmeňujúcich návrhov. Podľa agentúry Reuters to naznačuje, že majú pochybnosti o efektívnosti bankovej únie ako celku.

Európska komisia predpokladá, že EDIS by sa po čase mal rozvinúť do plnohodnotnej a plne mutualizovanej schémy poistenia. Podľa europoslancov sa toto môže stať len za predpokladu, že budú splnené isté podmienky.

Výbor taktiež spochybňuje, či spoločná fiškálna záchranná brzda v podobe prvého a druhého piliera bankovej únie dostatočne zneutralizuje prepojenie medzi zadĺženými vládami a nafúknutým bankovým sektorom.

Poslanci navrhujú, aby 50 % zdrojov ostalo v národnom garančnom depozitnom systéme, 25 % v rizikovom podfonde a iba 25 % išlo do spojeného celoeurópskeho garančného fondu.

Komisia pôvodne navrhovala, aby EDIS od roku 2024 prevzal kontrolu nad všetkými krytými vkladmi v eurozóne.

Šéf asociácie nemeckých sporiteľní (DSGV) Georg Fahrenschon víta „zmenu kurzu“ v diskusii o Európskom ochrannom fonde vkladov. Fahrenschon znovu zopakoval, že je proti tomu, aby si národné fondy ochrany vkladov navzájom vypomáhali.

Chýbajúci pilier

Prvý piler bankovej únie tvorí tzv. Jednotný mechanizmus dohľadu (SSM), druhý Jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM).

Tzv. správa piatich prezidentov z 22. júna 2015 a vyhlásenie Komisie z 21. októbra 2015 hovoria o ambícii vytvoriť aj Schému európskeho poistenia vkladov (EDIS), chýbajúceho tretieho piliera bankovej únie.