Europoslanci od Komisie žiadajú pohotovostný plán pre budúci eurorozpočet

Na snímke europoslanci hlasujú v rokovacej sále počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu. [TASR/Michal Svítok]

Poslanci Európskeho parlamentu sa obávajú, že pomalé rokovania o budúcom Viacročnom finančnom rámci neumožnia, aby odštartoval načas. V prijatom uznesení od eurokomisie žiadajú pohotovostný plán, ktorý automaticky predĺži programy únie po 1. januári 2021.

Poslanci Európskeho parlamentu v stredu (13. mája) večer prijali legislatívne uznesenie, prostredníctvom ktorého vyzvali Európsku komisiu, aby najneskôr do 15. júna predložila takzvaný pohotovostný plán pre viacročný finančný rámec (VFR), čiže dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 až 2027.

Uznesenie, za ktoré hlasovalo 616 poslancov, 29 bolo proti a 46 sa zdržalo hlasovania, upozorňuje, že pokiaľ nový dlhodobý rozpočet Únie nebude k dispozícii ani k 1. januáru 2021, platnosť aktuálnych rozpočtových stropov sa síce automaticky predĺži, mnohé programy EÚ však budú musieť byť prerušené. Týka sa to programov v oblasti kohéznej politiky, výskumu alebo výmenného programu Erasmus+.

Pohotovostný plán by podľa Parlamentu mal zaistiť kontinuitu týchto programov pre občanov, regióny, obce, poľnohospodárov, univerzity alebo podniky a zabrániť ich chaotickému prerušeniu či neriadenému predĺženiu.

Okrem toho by odporúčaný pohotovostný plán mal dočasne preorientovať rozpočet EÚ na financovanie zmierňovania okamžitých hospodárskych a sociálnych dosahov pandémie nového koronavírusu a na podporu krokov zameraných na oživenie európskej ekonomiky.

Parlament v tejto súvislosti požaduje väčšiu flexibilitu čerpania prostriedkov z eurorozpočtu a zároveň ich zvýšenie tak, ako to bolo realizované aj v tohtoročnom rozpočte.

Pôžičky či dotácie? Lídri štátov EÚ posunuli plán hospodárskej obnovy na plecia Európskej komisie

Základom nového Fondu obnovy bude Viacročný finančný rámec EÚ. Budúci sedemročný rozpočet sa oproti súčasnosti môže až zdvojnásobiť. Finančná pomoc pre postihnuté štáty podľa von der Leyen bude kombinovať granty a pôžičky. 

Radšej pohotovostný ako zlý

Poslanci vo svojom uznesení zo 17. apríla vyzvali na prijatie rozsiahleho balíka opatrení zameraných na oživenie a obnovu hospodárstva, ktoré by boli financované zo zvýšeného dlhodobého rozpočtu EÚ. V stredu európski zákonodarcovia zdôraznili, že pohotovostný plán by bol lepším základom pre ozdravné opatrenia a politické priority ako neskoro prijatý, finančne poddimenzovaný a nevyhovujúci viacročný finančný rámec.

Poľský europoslanec a spravodajca euorparlamentu pre rozpočtové otázky Jan Olbrycht v správe pre médiá upozornil, že súčasná krízová situácia si vyžaduje aj mimoriadne riešenia. „Obávame sa, že nový viacročný finančný rámec nebude z dôvodu závažných nahromadených oneskorení pripravený včas.

Preto naliehavo žiadame Európsku komisiu, aby predložila návrh pohotovostného plánu pre budúcoročný rozpočet,“ uviedol Olbrycht. A vysvetlil, že v časoch krízy a nestability by prijímatelia z rozpočtu EÚ mali mať jasnú víziu týkajúcu sa budúceho roka.

Platnosť aktuálneho dlhodobého rozpočtu EÚ vyprší 31. decembra 2020. Európska komisia predložila návrh VFR na roky 2021 až 2027 v máji 2018. V dôsledku zdravotnej krízy a jej následkov však na aprílovom videosamite šéfov vlád a štátov EÚ dostala poverenie, aby v máji predložila prepracovanú verziu návrhu dlhodobého rozpočtu EÚ.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8