Europoslanci už lobujú u slovenského predsedníctva

Peter Kažimír a Roberto Gualtieri, zdroj: Twitter, PK

Jedna prišla z výboru pre hospodárske a menové záležitosti (ECON).

Roberto Gualtieri (S&D), podľa rebríčka týždenníka Politico, 8. najvplyvnejší poslanec Európskeho parlamentu, spolu s poslancom Ludkom Niedermayerom (EPP), rokovali s ministrom financií Petrom Kažimírom.

Najhorúcejšia téma pre blížiace sa predsedníctvo je dobudovanie eurozóny. V hre je návrh na vytvorenie jej kvázi-rozpočtovej kapacity. Slovensko nateraz preferuje cestu vytvorenia spoločnej garancie poistenia v nezamestnanosti, ktorá by pre ekonomiky eurozóny mohla zohrávať stabilizačnú funkciu v zlých časoch.

Čítajte: Eurozóna po slovensky

Európsky parlament sa bude v najbližších mesiacoch témou zaoberať prostredníctvom vlastnej iniciatívnej správy (Boge/Beres). V jej návrhu hovorí o dvoch možných modeloch rozpočtovej kapacity, okrem spomínanej schémy poistenia v nezamestnanosti aj tzv. fond do zlého počasia (Rainy Day Fund).

Europoslanci s ministrom hovorili aj o bankovej únii. Tu sa debata točí najmä okolo jej tretieho piliera v podobe celeoeurópskej ochrany bankových vkladov. Váha najmä Nemecko.

Býva zvykom, že sa na pred-predsedníckych návštevách zúčastňujú aj europoslanci výboru z danej krajiny. Slovensko v tomto dôležitom výbore však nemá ani jedného poslanca.

Druhá delegácia, tentokrát z výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) už slovenský doprovod mala. Poslancov Branda Benifeia (S&D) a Jana Kellera (S&D) sprevádzali Eduard Kukan (SDKÚ-DS, EPP) a Jana Žitňanská (NOVA, ECR).

Delegácia sa stretla s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom. Kukan pre EurActiv.sk povedal, že europoslanci komunikovali ministrovi priority výboru, medzi inými napríklad medzigeneračnú solidaritu a začlenenie migrantov na trh práce.

Sám Kukan vraj hovoril najmä o téme podpory zamestnanosti ľudí nad 50 rokov.

„Mrzí ma, že nás bolo z europarlamentu len niekoľko, dúfal som vo väčšie zastúpenie,“ hovorí Kukan.

Jana Žitňanská oceňuje, že sa návšteva konala ešte pred uzavretím priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Hovorilo sa aj o kontroverznej smernici o vyslaných pracovníkov, ktorou chce Európska komisia odstrániť mzdový dumping. Slovensko je medzi relatívne početnou skupinou krajín, ktorá smernicu odmieta.

Čítajte: Rovnaká mzda za rovnakú prácu? Slovensko hovorí nie

Výbor EMPL si ako podklad pred návštevou Slovenska nechal vypracovať štúdiu o stave zamestnanosti a sociálnej politiky na Slovensku. Autorsky sa jej ujal Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI).

Žitňanská hovorí, že bola veľmi nápomocná, najmä v tom, že upozorňuje na problém vysokej miery dlhodobo nezamestnaných a nezamestnanosti mladých a „to napriek tomu, že v rámci Záruky pre mladých môže Slovensko od roku 2014 čerpať viac ako 140 miliónov eur“.

„Ministra Richtera som nedávno v liste upozornila, že potenciál Záruky nevyužívame naplno a pomenovala som 10 konkrétnych krokov, prostredníctvom ktorých by minister mohol tento program zlepšiť,“ povedala.

Štúdia poukazuje aj na to, že mimovládne organizácie nemajú na Slovensku platformu na ovplyvňovanie sociálnych politík.

Jeden z autorov štúdie Martin Kahanec pre EurActiv.sk dodáva, že „je pravdepodobné, že sme množstvo prostriedkov na opatrenia na trhu práce a sociálnu politiku vynaložili neefektívne, keďže nám chýbal dôsledný rámec ich monitorovania a vyhodnocovania“.

Žitňanská tiež oceňuje, že autori štúdie spomínajú aj projekt Hodnota za peniaze. Chýba jej zmienka o zdravotne postihnutých osobách.

Teší ju preto, že sa do predbežných priorít slovenského predsedníctva dostala smernica o prístupnosti digitálnych tovarov a služieb ľuďom so zdravotným postihnutím.