Európska fiškálna rada navrhuje zjednodušenie rozpočtových pravidiel Únie

Ilustračný obrázok. [EPA/Orestis Panagiotou]

Európska únia by mala zmeniť svoje rozpočtové pravidlá, aby boli účinnejšie pri znižovaní verejných dlhov. Vo svojej správe to tvrdí Európska fiškálna rada, ktorá požaduje zrušenie cielenia deficitu pre krajiny, ktorých dlh klesá.

Zverejnenie správy Európskej fiškálnej rady (European Fiscal Board, EFB), ktorá je nezávislým poradným orgánom Európskej komisie napríklad pri kontrole fiškálnych plánov členských štátov, prichádza v čase sporu medzi Rímom a Bruselom ohľadom talianskeho rozpočtu pre rok 2019. Talianska vláda sa vzoprela fiškálnym pravidlám EÚ a požiadavkám EK a plánuje vyšší deficit, aby mohla splniť svoje štedré sľuby voličom.

Podľa EFB sú existujúce rozpočtové pravidlá Únie príliš komplikované, a predovšetkým nedokázali podporiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií v niektorých členských štátoch Únie.

Správa EFB poukázala na to, že zlepšenie fiškálnych pozícií krajín únie v posledných rokoch súvisí predovšetkým s vyšším rastom. Dodala, že sa premeškala príležitosť rýchlejšieho znižovania vysokých dlhov.

Návrh na vytvorenie rozpočtu pre eurozónu rozdeľuje členské štáty EÚ

Európski lídri jednohlasne podporujú dobudovanie architektúry menovej únie. Zhoda však platí len do momentu, keď sa začne hovoriť o konkrétnych reformných opatreniach.

Pomer dlhu k HDP ako základ

EFB navrhuje zrušenie cielenia deficitov, ktoré požaduje štrukturálne korekcie a stanovuje nominálny strop pre schodok na 3 percentá hrubého domáceho produktu. EK by sa namiesto toho mala sústrediť výhradne na zníženie dlhu, uvádza sa v správe EFB.

„Pomer dlhu k HDP by mal byť základom nového zjednodušeného fiškálneho rámca. To by zabezpečilo, že konečným cieľom týchto pravidiel bude dlhodobá udržateľnosť dlhu členských štátov,“ píše sa v správe.

Podľa návrhu EFB by rozpočty krajín, ktoré udržia svoje primárne výdavky pod nejakým stanoveným stropom počas troch rokov, čo znamená, že ich dlh bude klesať, mali byť považované za spĺňajúce pravidlá Únie aj v prípade nadmerných deficitov. EFB taktiež navrhuje zrušiť cielenie štrukturálnych deficitov ako spôsobu hodnotenia dodržovania fiškálnych pravidiel.

Európsky nástroj na stabilizáciu investícií: Záchranné koleso v čase krízy?

Slovensko podporuje vytvorenie európskeho nástroja, ktorý má pomáhať krajinám eurozóny v časoch veľkých asymetrických šokov. K návrhu Európskej komisie má však svoje pripomienky. 

Taliansky schodok

Návrh môžu privítať krajiny, ako je Taliansko, ktoré požadujú vyššie schodky. Komisia minulý týždeň varovala Rím, že jeho rozpočtové plány pre budúci rok zrejme porušujú požiadavku týkajúcu sa štrukturálneho deficitu.

Avšak aj podľa návrhov EFB by rozpočtové plány Talianska s najväčšou pravdepodobnosťou neboli považované za spĺňajúce pravidlá, keďže verejný dlh krajiny dlhodobo neklesá.

Únia kritizuje návrh talianskeho rozpočtu: Jedna kríza nám stačila

Taliansky minister financií na rokovaní Euroskupiny vysvetľoval navrhovaný rozpočtový schodok na úrovni 2,4 percenta HDP. Talianska vláda počíta so zavedením novej dávky pre ľudí v hmotnej núdzi, dôchodkovou reformou, či novou rovnou daňou.

Podľa EFB by strop pre verejný dlh mal zostať na úrovni 60 percent HDP, navrhuje však dlhšie korekčné obdobie (15 rokov) na dosiahnutie tohto cieľa.

Taliansky dlh sa nachádza nad 130 percent HDP. Vláda tvrdí, že jej expanzívny rozpočet zníži dlh podporou rastu ekonomiky. Experti však upozorňujú, že očakávané tempo expanzie je príliš optimistické

EFB takisto navrhuje, aby sankcie pre porušovanie rozpočtových pravidiel bolo viac odstupňované a efektívnejšie, keďže tresty, s ktorými počítajú aktuálne pravidlá, neboli nikdy aplikované.