Európska iniciatíva zbiera podpisy za zavedenie ekologického skóre potravín

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Iniciatíva Európske ekoskóre spustila zber podpisov za to, aby obaly potravín obsahovali informácie o vplyve potravín na životné prostredie a klímu. Podobné hodnotenie potravín už zaviedli niektoré francúzske platformy pracujúce s potravinami.

Tak ako Európska komisia sľúbila v potravinovej stratégii Z farmy na stôl (Farm to Fork, F2F), v súčasnosti pracuje na nových harmonizovaných pravidlách označovania potravín v EÚ. Popri zlepšení informovanosti spotrebiteľov o výživových hodnotách by potravinové etikety mali poskytovať aj údaje o udržateľnosti. Na obaly potravín by tak po novom mohli pribudnúť údaje o ich klimatickej a environmentálnej stope.

„(Eurokomisia) preskúma aj možné spôsoby harmonizovania dobrovoľných tvrdení týkajúcich sa životného prostredia a vytvorenia rámca označovania udržateľnosti, ktorý by pokrýval aspekty výživy, klímy, životného prostredia a sociálne aspekty súvisiace s potravinovými výrobkami,” píše sa v stratégii F2F.

Ako to bude vyzerať v praxi, zatiaľ nie je známe. S vlastnou predstavou ale medzičasom prišla iniciatíva Európske Ekoskóre (European Ecoscore). A aby Úniu prinútila diskutovať o ekologickom označovaní potravín, využila inštitút občianskej iniciatívy.

„Naša iniciatíva prispieva k potrebnému zvyšovaniu informovanosti európskych spotrebiteľov o vplyve výrobkov, ktoré kupujú, na životné prostredie tým, že im poskytuje jasné, spoľahlivé a transparentné informácie,“ píšu jej tvorcovia a dodávajú, že rovnaký záujem má aj čoraz viac Európanov.

Európska komisia iniciatívu oficiálne zaregistrovala 30 júna. Jej autori teraz môžu začať zbierať pod svoju žiadosť podpisy občanov EÚ. Aby sa exekutíva EÚ začala ich podnetom zaoberať, musia vyzbierať podpisy najmenej jedeného milióna signatárov aspoň zo siedmich krajín EÚ. Ak sa im to podarí, Európska komisia sa musí ich podnetom zaoberať a prípadne predstaviť k nemu aj konkrétny legislatívny návrh.

Od roku 2012 Komisia zaregistrovala 81 občianskych iniciatív. Z nich šesť získalo potrebných milión podpisov. Komisii sa podarilo presadiť do novej legislatívy jeden návrh. Začiatkom roka 2021 nadobudla účinnosť revidovaná smernica o pitnej vode (DWD), ktorá ako prvá pochádza priamo od občanov.

Ekologické skóre potravín

Európska diskusia o zmenách potravinových obalov sa doteraz zameriavala hlavne na výživovú stránku potravín. Agroministri už viackrát debatovali o zavedení povinného nutričného označovania potravín na prednej strane, no zatiaľ sa na jeho podobe nedohodli. Hovorí sa predovšetkým o prijatí označenia Nutri-score, ktoré ako prvé zaviedlo Francúzsko, no potom sa rozšírilo aj do ďalších krajín EÚ.

Tento systém rozdeľuje potraviny podľa ich zloženia do piatich farebných kategórií. Najlepšiu nutričnú hodnotu predstavuje zelené A, najhoršiu červené E. Viacero členských krajín, vrátene Slovenska, sa ale proti tomu návrhu postavilo.

Podobný systém chce teraz iniciatíva Európske ekoskóre zaviesť aj pre označovanie ekologickej udržateľnosti potravín. Európskej komisii odporúča viacero spôsobov, akým by sa ekoskóre potravín mohlo počítať. Pri výpočte by sa malo zohľadňovať, či ide o lokálnu potravinu, aký má vplyv na pôdu a vodu, alebo na dobré životné podmienky zvierat. Medzi kritériami by ale mal byť aj spôsob výroby, doprava, či balenie potraviny.

Od obezity po pesticídy: Nová stratégia EÚ rieši problémy celého potravinového cyklu (INFOGRAFIKA)

Potravinová stratégia Z farmy na stôl má určiť štandard udržateľnej výroby a spotreby potravín pre celý svet. Európska komisia chce, aby európske potraviny boli zdravé, cenovo dostupné a aby ich produkcia zanechávala čo najmenšie stopy na životnom prostredí a klíme.

Výsledné hodnotenie by bolo na prednej strane balenia, pričom čiarový kód výrobku by po naskenovaní presmeroval spotrebiteľa na špeciálnu platformu s vysvetlením výpočtu ekoskóre danej potraviny.

„Trváme na tom, že metóda výpočtu európskeho ekoskóre musí byť založená na vedeckých dôkazoch,“ píšu autori iniciatívy.

Návrh novej schémy je nastavený tak, aby „vyslal jasný signál inštitúciám EÚ o náležitosti konať v prospech životného prostredia“ a zvýšil povedomie občanov, tvrdia organizátori iniciatívy.

Podľa štúdie spotrebiteľskej organizácie BEUC z roku 2020 by viac ako polovica občanov Únie chcela vidieť takéto hodnotenie produktov.

Viacero súkromných spoločností už zaviedlo svoje vlastné hodnotenia. Skupina občanov, ktorá stojí za občianskou iniciatívou, si však myslí, že chýba riadne právne zosúladenie jednotlivých regulácií a metód ekologického hodnotenia. Nepáči si im ani to, že údaje o týchto vplyvoch sú dostupné iba online.

Ekologické hodnotenie je rozšírené vo Francúzsku

S environmentálnym hodnotením potravinových produktov začalo už dávnejšie experimentovať Francúzsko. Ekoskóre je súčasťou legislatívy zameranej na obehové hospodárstvo a predchádzanie potravinovému odpadu, ktorý by mal vstúpiť do platnosti do konca roku 2021.

Viacero francúzskych internetových platforiem zameraných na jedlo medzičasom zaviedlo svoje vlastné ekologické semafory. Ide o spoločnosti ako Yuka, Open Food Facts či Marmiton. Ich semafor je založený na modeli nutričného hodnotenia, ktoré klasifikuje jedlá na škále od A po E.

V júni 2020 sa k nim pridal aj francúzsky supermarket Carrefour, ktorý testuje nový systém označovania potravín na základe ich environmentálnej stopy. Výsledky ekoskóre zverejňuje online na svojej webovej stránke. Výsledky experimentu, ktorý reťazec zverejní v októbri a na základe spätnej väzby od svojich zákazníkov následne upraví metódu výpočtu ekologického hodnotenia.

Je metóda počítania v prospech intenzívneho poľnohospodárstva?

Hlavná metóda počítania ekoskóre vo Francúzsku vychádza z databázy Agribalyse, ktorá pri hodnotení potravín meria vplyvy výroby, balenia a dopravy na životné prostredie.

Niektorí kritici tohto postupu ale namietajú, že francúzska metóda nedokáže zohľadniť všetky environmentálne škody, ktoré nastanú počas procesu výroby produktov.

Medzi kritikov tejto metódy patrí aj nezisková organizácia zameraná na udržateľný chov hospodárskych zvierat CIWF Francúzsko, podľa ktorej sú jej indikátory „chybné pretože sú neúplné“. Tvrdí, že táto metóda nedostatočne zohľadňuje škody na biodiverzite, ktoré spôsobuje používanie napríklad pesticídov a antibiotík.

V indikátoroch nie sú podľa organizácie zahrnuté ani výhody ekologického poľnohospodárskeho chovu, alebo chovu vo voľnom výbehu. To, ako dodáva, znamená, že tento spôsob výpočtu ekoskóre vo výsledku „neúnosne uprednostňuje intenzívne poľnohospodárstvo“.