Európska komisia a Svetová banka pomôže s rozvojom banskobystrického kraja

Po prešovskom experti zo Svetovej banky a eurokomisie podporia rast v aj banskobystrickom kraji. Iniciatíva Catching-up regions župe pomôže s rozvojom dopravy, školstva, sociálnej starostlivosti a inovácií.

Experti Svetovej banky, Európskej komisie a odborníci zo Slovenska budú najbližší rok pracovať na lepšej uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vytvorení základov integrovaného dopravného systému, rozvoji sociálnych služieb pre seniorov a vytvorení inovačného zázemia pre firmy.

Tieto štyri témy sú súčasťou iniciatívy s názvom Dobiehajúce regióny, ktorú v roku 2015 spustila Európska komisia. (Catching-up regions). V stredu 18. septembra sa do realizačnej fázy posunula aj v Banskej Bystrici.

Medzi dobiehajúce regióny Komisia radí tie, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie ako 50 percent únijného priemeru, alebo aj bohatšie regióny, ktoré ale dlhodobo bojujú so stagnujúcim hospodárskym rastom.

Pilotným projektom v rámci iniciatívy na Slovensku bola pomoc Prešovskému samosprávnemu kraju. Ten si už v rámci nej vytvoril vlastný akčný plán zameraný na odborne vzdelávanie, inovácie a energetickú efektívnosť budov. V polovici roku 2019 tiež vznikla správa, ktorá pomenúva hlavné problémy brzdiace kraj.

Banskobystrická župa dostane od Komisie väčšiu pomoc, aj kvôli Kotlebovi

Banskobystrickému samosprávnemu kraju budú s ďalším rozvojom pomáhať odborníci z Európskej komisie a Svetovej banky.

Kvalitné služby pre seniorov

Zástupcovia medzinárodných inštitúcií, samosprávneho kraja, Úradu vlády a ministerstiev sa dohodli na konkrétnych krokoch, ktoré sa budú v najbližších mesiacoch v jednotlivých oblastiach realizovať.

„Máme pripravený kvalitný tím, ktorý bude spolu s medzinárodnými expertmi intenzívne pracovať na riešeniach v doprave, strednom odbornom školstve, starostlivosti o seniorov a podpore inovácií. Verím, že výsledkom tejto spolupráce bude v každej z oblastí zoznam konkrétnych projektov, ktoré pomôžu obyvateľom nášho kraja,“ povedal TASR k cieľom iniciatívy predseda BBSK Ján Lunter.

Šéf regionálnej politiky Komisie o eurofondoch: Podporujeme silnejšiu rolu regiónov, dohodnúť sa musia so štátom

Konečné slovo ohľadom úlohy regiónov v riadení štrukturálnych fondov EÚ budú mať členské štáty. Úspešná decentralizícia však záleží od administratívnych kapacít na regionálnej úrovni, tvrdí MARC LEMAÎTRE z Komisie. 

Hlavný expert Svetovej banky na územný rozvoj Paul Kriss predstavil ďalšie kroky. „V každej oblasti máme stanovené aktivity, ktoré nás posúvajú k cieľu podporiť rozvoj Banskobystrického kraja. V doprave sa pozrieme na to, ako v kraji fungujú autobusové linky. Pre prepájanie škôl a firiem musíme najskôr porozumieť tomu, aké očakávania majú obe strany a aké vidia problémy. V sociálnych službách budeme pracovať s obcami na tom, aby sme našli funkčný model spolupráce pri zabezpečení kvalitných služieb pre seniorov,“ uviedol.

Každý región potrebuje osobitný prístup

Na rokovaní v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja, ktorý začal už druhú etapu iniciatívy. „Naša skúsenosť ukazuje, že každý európsky región si vyžaduje osobitý prístup a riešenia prispôsobené na mieru miestnym potrebám. Pri hľadaní riešení pre Banskobystrický kraj sa vieme oprieť nielen o naše skúsenosti s rozvojom regiónov v Európe, ale aj o skúsenosti partnerov zo Svetovej banky,“ zhodnotil Andreas von Busch z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie.

Hlasy z regiónov: Kohézna politika Európskej únie v praxi

ŠPECIÁL / Dopravná infraštruktúra, sociálna inklúzia, obehové a nízkouhlíkove hospodárstvo či kultúra. Od roku 2007 mohlo na rozvoj regiónov Slovensko využiť takmer 30 miliárd eur z fondov EÚ.

Dobiehajúce regióny sú iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií. Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola realizovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku sa do nej v roku 2018 zapojil Prešovský samosprávny kraj a v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8