Európska komisia: Pozor na súkromné dôchodkové sporenie

Foto: mmisso.deviantart.com

„Úroveň budúcich dôchodkov je vecou viacerých neistôt a rizík: riziko straty kariéry, dlhovekosť, inflácia a finančné riziká,“ varuje správa Európskej komisie. Súčasná finančná kríza podnecuje ďalšie obavy o budúce dôchodky, predovšetkým o tie, ktoré sú spojené s investovaním na burzách. Sporenia na súkromných dôchodkových účtoch sa môže dotknúť súčasný prepad svetových akcií, ktorý spôsobuje nižšiu návratnosť investícií sporiteľov a pre investorov do rizikového kapitálu znamená stratu depozitov.

Zvýšená miera inflácie sa dotkne penzií, ktoré sa spájajú s fixnými výnosmi, ktoré nedosiahnu jej mieru. Komisia upozorňuje, že mnohé výnosy boli nastavené s ohľadom na cieľ Európskej centrálnej banky, podľa ktorého by inflácia v tomto roku nemala prekročiť mieru dvoch percent. Septembrové údaje však hovoria o reálnej miere 3,6% v eurozóne (pre porovnanie, rok pred tým dosiahla úroveň 2,1%).

Budúcich dôchodcov, ktorí sporia na súkromných penzijných účtoch, sa môžu dotknúť aj nefinančné dôsledky súčasnej krízy. Európska komisia odhaduje, že tempo rastu HDP sa v budúcom roku spomalí o polovicu, čo bude viesť k poklesu spotreby a následnému zániku viacerých pracovných miest. Varuje, že narušenie pracovnej kariéry obyvateľov bude mať dopad na nasporený finančný objem. Dopad „môže byť väčší,“ než sa predpokladá. Štúdia nevylučuje, že pre prekonanie vzniknutej priepasti sa prijmú ustanovenia o minimálnom príjme dočasne nezamestnaných. Súčasne podčiarkuje, že takéto kroky so sebou prinesú „značné náklady.“

Aj Európsky parlament poukazuje na riziká. Poslankyňa Gabriele Stauner (EPP-ED, DE) vypracovala návrh správy, v ktorom vyzvala členské krajiny, „aby vzali na vedomie potrebu zmeniť dizajn dôchodkových systémov, ktoré sa zakladajú na systematickom ohodnocovaní rizika a predpokladaní istého typického smerovanie životnej úrovne, spôsobom, že budú predpokladať aj náhle zmeny vývoja životného štandardu.“ Správu zatiaľ schválil príslušný výbor.

Vladimír Špidla, ktorý včera (20.10.) správu EK predstavil, povedal: „Potrebujeme aj naďalej zvažovať, či je potrebná lepšia právna sústava, ktorá by pracovníkom zabezpečila lepšie dôchodky.“ Komisia okrem iného trvá na nízkych poplatkoch za správu súkromných dôchodkových účtov. Brusel tvrdí, že ak by boli príliš vysoké, v budúcnosti by sa sporiteľom nedostalo primeraného zabezpečenia. „Napríklad, ročné správne poplatky vo výške 1% za 40 rokov sporenia do odchodu do dôchodku predstavujú 18% celkových vkladov,“ tvrdí Komisia vo svojej tlačovej správe.

Systémy dôchodkového sporenia na osobné účty prehodnocuje napríklad aj Argentína. Prezidentka Cristina Fernandez de Kirchner by mala dnes oznámiť návrat k priebežného systému. Legislatívnu zmenu však musí schváliť tamojší parlament, informuje Bloomberg. Dôvodom je všeobecná finančná nestabilita a strach o znehodnotenie vkladov sporiteľov. Súkromný sporivý pilier zaviedla Argentína v roku 1994.