Európska únia vzdeláva aj spotrebiteľov

Krátka správa

V Bruseli sa dnes uskutočnil vzdelávací seminár pod záštitou európskeho komisára pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Markos Kyprianou. Na podujatí sa stretli kľúčoví predstavitelia zo vzdelávacích, politických a spotrebiteľských kruhov všetkých členských a kandidátskych krajín Európskej únie. Generálne riaditeľstvo EK pre zdravie a ochranu spotrebiteľa na tomto vzdelávacom podujatí predstavilo existujúce európske iniciatívy určené na vzdelávanie občanov. Diskutovalo sa tiež o budúcich možnostiach a najmä o spôsoboch vzdelávania európskych spotrebiteľov.

Vystavujem sa nejakému nebezpečenstvu, keď nakupujem on-line? Čo urobím, keď zistím, že dodaný výrobok nie je ten, ktorý inzerovali? Môžem si vybrať sieťového operátora, keď telefonujem z mobilu kdekoľvek Európe? Práve som si kúpil(a) nový mp3-prehrávač a nefunguje. Môžem ho vrátiť do obchodu? Mám právo na odškodnenie, ak mi zrušili let? Môžem zmeniť názor na dohodu o pôžičke, ktorú som včera podpísal(a)? Aj na tieto otázky by európski spotrebitelia mali poznať odpovede, k čomu im majú dopomôcť aj dnes predstavené vzdelávacie nástroje.

Prvým z nich je internetový projekt DOLCETA (Development of On Line Consumer Education Tools for Adults – Vývoj on-line nástrojov vzdelávania spotrebiteľov pre dospelých). Ide o úplne nový nástroj spotrebiteľskej výchovy, ktorý je určený pre inštruktorov a informovaných spotrebiteľov. Skladá sa z dvoch interaktívnych modulov. Prvým sú Práva spotrebiteľov, v ktorých možno získať informácie o výhodách vnútorného trhu a možnostiach odškodnenia v prípade problémov. Druhým je modul Finančné služby, ktorý pokrýva rad tém vrátane investovania, pôžičiek a finančného manažmentu.

Europa Diary 2006/2007 (Európsky diár 2006/2007) je posledné vydanie celoeurópskej publikácie, ktorej cieľom je informovať mladých ľudí o ich právach, zvýšiť ich povedomie a umožniť im robiť informovanejšie rozhodnutia. Diár, zameraný na študentov vo veku 15 – 18 rokov, je nabitý užitočnými informáciami o spotrebiteľských právach a ochranných opatreniach, pokrývajúcich širokú oblasť problémov počínajúc peniazmi a cestovaním až po tetovanie, autorské práva a označovanie. Je navrhnutý tak, aby ho mohli používať učitelia a do škôl je bezplatne distribuovaný spolu s metodickou príručkou pre učiteľa, ktorá by mu mala poskytnúť doplnkové vyučovacie zdroje.

Posledným vzdelávacím nástrojom, o ktorom sa na dnešnom seminári hovorilo sú prípravné kurzy pre pracovníkov spotrebiteľských organizácií. Tie boli vytvorené ako súčasť priority Európskej komisie zapojiť spotrebiteľské organizácie a integrovať spotrebiteľské záujmy do tvorby politiky EÚ. Kurzy o manažmente, lobovaní a spotrebiteľských právach vyučujú odborníci. Sú prístupné pre pracovníkov spotrebiteľských združení z 25 členských štátov EÚ spolu s Bulharskom a Rumunskom.